2022 Dünya Mimarlık Günü’nün Teması Architecture for Well-Being

Dünya Mimarlık Günü, 1985 yılından bu yana her sene Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlanıyor. Bu yılın teması 2022’nin UIA tarafından Sağlık için Tasarım Yılı olarak belirlenmesine paralel olarak binalarda ve şehirlerde sağlığı teşvik etmek amacıyla Architecture for well-being olarak belirlendi.

Dünya Sağlık Örgütü sağlık kavramını, “yalnızca hastalık veya sakatlığın olmayışı değil; fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik hali ve ulaşılabilir en yüksek sağlık standardına sahip olma durumu olarak tanımlıyor. 2021 yılında yaşanan sağlık krizleri ve Covid 19 pandemisinin ardından International Union of Architects 2022 yılını “Sağlık için Tasarım Yılı”  olarak belirledi. Yapılı çevrenin, insanların sağlığı üzerinde bir etkisi olduğu akılda tutularak, sağlık ve esenlik için tasarım, her projede, her uygulamada ve her ölçekte temel bir bileşen olduğunda hemfikir olan UIA mimarları ve müşterilerini binalarda ve şehirlerde sağlığı geliştirmek için  tasarımları teşvik ediyor.