2021 İlhan Tekeli Tez Ödülü

İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı tarafından Türkiye’de 2021 yılı içerisinde Şehir ve Bölge Planlama alanında üretilmiş tezlere Yüksek Lisans Tezi ve Doktora Tezi kategorilerinde ödül verilecek.

İlhan Tekeli Tez Ödülü’ne Şehir ve Bölge Planlama konularında yurt içinde yapılmış doktora ve yüksek lisans tezleri ile başvurulabiliyor. Tezlerin şehir ve bölge planlama konusunda olup olmadığına takdir yetkisi münhasıran yürütme kurulunda. Ödül dönemine ait başvuru yapan tezin, bir önceki yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında savunulmuş ve başarılı bulunmuş olması gerekiyor. Ödül programına 20 Mayıs 2022’ye kadar başvurulabiliyor.

İlhan Tekeli Tez Ödülü, doktora ve yüksek lisans kategorisinde olmak üzere tezin danışmanına ve tez sahibine bir adet berat, ödül simgesi ve tez sahibine yönetim kurulunca takdir edilecek ödül paradan oluşuyor (yüksek lisans için 5000 TL, doktora için 7000 TL).  Ödüle layık görülen birden çok tez olması durumunda her biri için ayrı ayrı berat ve ödül simgesi veriliyor, para ödülü ise ödül sayısına bölünüyor.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.