“19 Mayıs’ın 100 Yıllık İzleri”

Mimari ve kültürel mirasın korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Mimarlar Odası tarafından düzenlenen “19 Mayıs’ın 100 Yıllık İzleri” Mimarlık ve Kent Sempozyumu 18 Mayıs tarihinde Mimarlar Odası Samsun Şubesi Konferans Salonu’nda gerçekleşiyor.

Kurtuluş mücadelesi ile özdeşleşerek ülkenin yeniden doğuşuna tanıklık eden kentlerin başında gelen Samsun’da, tarihin seyrini değiştiren kurtuluş meşalesinin yakılması ve milli mücadelenin ilk adımının atılmasının 100. yılında Mimarlar Odası tarafından “19 Mayıs’ın 100 Yıllık İzleri” Mimarlık ve Kent Sempozyumu düzenleniyor. Gençliğin, sporun ve kurtuluşun bir araya gelerek kutlandığı 19 Mayıs’la bütünleşen Samsun kentinin tarihsel öneminin sosyal ve kültürel bağlamda bıraktığı izler ele alınıyor olacak.

Gazi Günü olarak Samsun’da kutlanmaya başlanan, ardından spor kulüplerinin de girişimiyle ülke genelinde stadyumlarda gençlik ve sporu bir araya getiren bu önemli günün izleri üzerinden, modernleşme yolculuğunun başlangıçtan günümüze olan serüveni kent ölçeğinde kentliyle ilişkili olarak izlenecek.

“Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” adı altında gençliğe adanmış olan bu günde, konumu nedeniyle stratejik olarak önemli bir noktada yer alan kentin milli mücadeledeki yerinin önemi, Samsun kentinin dönemin koşullarındaki varoluşu ve gelecekte nasıl var olabileceği, Samsun’un fiziksel ve kültürel bağlamının korunması ve sürdürülmesi için geliştirilen programların uygulanabilirliği üzerinden konuşulacak.

Kentin yaşam serüvenini, tarihsel ve kültürel birikimini her yaş diliminden insanla paylaşmayı hedefleyen, mimarlık ve kentleşme politikalarının Samsun’daki izlerinin geçmişten günümüze / geleceğe mimarlık ve kent belleği kavramları çerçevesinde ele alınacağı etkinlikte son söz gençlik forumu ile geleceği şekillendireceklere bırakılacak.