“10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri” Proje Yarışması

“10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri” Proje Yarışması’nın amacı, yarışma alanı olarak belirlenen parkın kentliler için bir nefes alma alanı niteliğini devam ettirirken, 10 Ekim ve temsil ettiği değerleri hatırlatacak, yaşatacak bir anıt/anı mekanının kente kazandırılması.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri‟ Proje Yarışması ile Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör eyleminin yaşandığı 10 Ekim 2015 tarihinin toplumsal hafızada canlı tutulması, İzmir içinde 10 Ekim‟in hatırlanacağı ve anılacağı bir kamusal alanın kente kazandırılması amaçlanıyor.

Yarışma alanı olarak belirlenen park, Alsancak Garı karşısında tramvay durakları ve otobüs duraklarının kesişim noktasında bulunan, yayalar tarafından hem geçiş hem de dinlenme amacıyla yoğun olarak kullanılan bir alandır. İzmir’in kamusal yaşantısının ve kıyı kullanımının odağı niteliğindeki 1. Kordon (Atatürk Caddesi), bu noktada kent içi toplu ulaşım olanakları ve Konak – Bornova – Karşıyaka bağlantılarını sağlayan ana trafik akslarıyla buluşur. Kentin önemli ticaret, iş ve rekreasyon odaklarından biri olan Alsancak’ın kıyısında yer alan bu park, yoğun bitki dokusu ve anıtsal nitelikteki ağaçların gölgelendirdiği, kentlilerin gündelik hayatı içinde dinlenme amaçlı olarak sıklıkla kullandıkları bir kent parkı niteliğindedir.

Yarışmanın amacı, parkın kentliler için bir nefes alma alanı niteliğini devam ettirirken, 10 Ekim ve temsil ettiği değerleri hatırlatacak, yaşatacak bir anıt/anı mekanının kente kazandırılmasıdır. Mevcut parkın konumu, mevcut bitki dokusu, fiziksel nitelikleri ve kentli tarafından kullanım alışkanlıkları göz önüne alındığında, 10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri’nin, bir toplanma mekanından çok bir anımsama, anımsatma ve anma mekanı niteliğini taşıması bekleniyor. Bu anlamda yarışmacı ekiplerden, mevcut bir park içine yerleştirilmiş bir anıt önerisinin ötesine geçen ve alanın çevresel ilişkilerini de gözeterek parkın bütününe yönelik, bütüncül bir kamusal alan elde etmeyi hedefleyen, yapısal ve bitkisel tasarım önerileri getirmeleri bekleniyor. Tasarım önerileri getirilirken, Şartname ekinde sunulan ve yerleri değiştirilemeyecek/ kaldırılamayacak olan bitki varlığının mutlak gözetilmesi yarışmacılardan isteniyor.

Yarışma; heykeltıraş, peyzaj mimarı, endüstri ürünleri tasarımcısı, mimar ve şehir plancılarının katılımlarına açık. Yarışmaya katılacak ekipler yarışma alanının özelliği nedeniyle yukarıdaki disiplinler arasından biri peyzaj mimarı olmak üzere en az iki meslek grubundan oluşmak zorunda. Mimar, şehir plancısı, endüstri ürünleri tasarımcısı ve peyzaj mimarı olan katılımcıların ilgili meslek odalarına üyeliğini gösterir belgelerini, heykeltıraş olan katılımcıların ise Güzel Sanatlar Fakültelerinin Heykel Bölümlerinden mezun olduklarını gösterir lisans diplomasını ibraz etme zorunluluğu bulunuyor.

Detaylı bilgi ve şartname için tıklayınız.

Yarışma Takvimi
Soru sormak için son gün : 30 Ekim 2020
Yanıt vermek için son gün : 04 Kasım 2020
Teslim için son gün :14 Aralık 2020
Jüri değerlendirme çalışması : 24 Aralık 2020
Sonuçların ilan edilmesi : 29 Aralık 2020

Jüri
Doç. Bülent ÇINAR – Heykeltıraş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Heykel Bölümü Öğretim Üyesi, Jüri Başkanı

Doç. Dr. Hanife Neris YÜKSEL – Heykeltıraş, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Emel KARAKAYA AYALP – Şehir Plancısı, TMMOB Şehir Plancıları Odası
İzmir Şubesi Üyesi

Özlem ŞENYOL KOCAER – Şehir Plancısı, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir
Şubesi Üyesi

Özay YERLİKAYA – Peyzaj Mimarı, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi
Üyesi

Serdar USLUBAĞ – Mimar, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Üyesi

Erce FUNDA – Mimar, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Üyesi

Ödüller
1. Ödül: 60.000 TL
2. Ödül: 45.000 TL
3. Ödül: 30.000 TL
Mansiyon Ödülleri : 15.000 TL x 3 adet
Satınalma Ödülleri: Toplam 30.000 TL