Zt Ödülleri ”Niş” / Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

KTMMOB Mimarlar Odası, Ziya Tanalı’yı anmak üzere, 9 Aralık 2019 günü sona erecek bir öğrenci yarışması düzenliyor.

KTMMOB Mimarlar Odası tarafından 2019 senesinin yarışma konusu “kendi “NİŞ” ini tasarlamak” olarak belirlendi.

Mimari terminolojide “NİŞ” duvarlara açılan oyuklar olarak belirtilse de, Latince kökeni “nidos” ya da “nest”e kadar uzanan NİŞ kavramı, barınmanın en temel birimini tarif eder.

Tüm canlıların doğada bir “NİŞ”i vardır. Canlının ekolojik “NİŞ”i onun ortamda bulunabilmesi için gerekli bütün gereksinimleri ve etkinlikleri içine alır (yaşayabilmesi, sağlıklı kalabilmesi ve üreyebilmesi için bütün fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler). “NİŞ”, canlının var olduğu ekolojik “boşluğu” tanımlar.

Bu yarışma ile “tüm yaşamsal gereksinimleri barındıran en küçük birim” olarak NİŞ mimari tartışmaya açılmaktadır. Yarışmacılardan kendi iç yolculuklarında, tüm yaşamsal gereksinimleri karşılayacakları “kendi NİŞ” ini tasarlarken, fiziksel gereksinimlerin ötesine geçerek zihinsel ve ruhsal gereksinimlerini de aktardığı tasarımlar üretmeleri beklenmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı: 1 Ekim 2019

Soru Sormak İçin Son Gün: 21 Ekim 2019

Proje Teslimi: 9 Aralık 2019

Ödül Töreni: 24 Aralık 2019

Ödüller

Birincilik Ödülü: 1000 Dolar

İkincilik Ödülü: 700 Dolar

Üçüncülük Ödülü  500 Dolar