“Zt Ödülleri: Hafıza Aralığı” Uluslararası Mimari Fikir Projesi Öğrenci Yarışması

“Zt Ödülleri: Hafıza Aralığı” Uluslararası Mimari Fikir Projesi Öğrenci Yarışması kapsamında, katılımcılardan Girne Kalesi’nin günümüze kadar gelebilmiş sur parçasının kentle ilişkisini tasarlarken, fiziksel gereksinimlerin ötesine geçerek zihinsel ve ruhsal gereksinimleri aktaran, şehrin ruhunu ve kültürünü geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında sorgulayarak şekillendiren öneriler bekleniyor.

2008 yılında TMMOB Mimarlar Odası, XI. Ulusal Mimarlık Ödülleri kapsamında Ziya Tanalı’yı Büyük Ödül’e (Sinan Ödülü) değer gördüğünde, ödül gerekçesini şöyle ifade etmişti:

“Mimarlık mesleğine mimar, eğitimci, eleştirmen, yazar, yönetici olarak yaptığı çok boyutlu katkının yanı sıra meslek hayatı süresince gerek mimarlık ürününün kalitesine yönelik sürdürdüğü taviz vermez tutum, gerekse mimarlığın eleştirel kültürünün yerleşmesine katkıları, yapıtlarının barındırdığı arka plan düşünce zenginliği, ince ayrıntı kalitesi, yalın bir mimari dil ile ulaşılan zenginliği öncelikli kılan kararlı tutumu nedeniyle ödüle değer görülmüştür.”

KTMMOB Mimarlar Odası, Ziya Tanalı’yı anmak üzere, 2020 yılında, Zt ödüllerinin ikincisini, 9 Aralık 2020 günü sona erecek bir uluslararası bir öğrenci mimari tasarım yarışması olarak düzenliyor. 2020 senesinin yarışma konusu “Hafıza Aralığı”.

Sekiz bin yıldan beri üzerinde insanlığı ağırlayan Kıbrıs adasının Girne kentinde M.S. VII’de Bizanslılar tarafından yapılmış değişik dönemlerde eklemeler ve değişikliklerle günümüze kadar varlığını sürdürmüş Girne Kalesi’nin sur duvarlarının büyük bir kısmı kentin gelişimindeki değişen gereksinimler sonrası yıkılmış ama yarışmaya konu olan sur parçası, kulesi ile kentin sonradan yapılan binaları arasında kalmış. Kadim geçmişin izlerini ve ağırlığını taşıyan, küçük bir duvar parçası… Günümüze kadar gelebilmiş ama bugünün parçası olamamış. Sokağın, geçmiş ile bugünün arasında kalakalmış adeta…

Duvarlar doğaları gereği kentsel formun geçmiş yıllar içindeki dönüşümüne tanıklık eden ve tüm şehrin hafızasını büyük ölçüde etkilemiş olan çizgisel mekan izleridir belki de. Anıları açığa çıkarırlar, gerçekliğin sona ediği ve imgelemin ve hayal gücünün başladığı yerlerdir. Büyülü gerçekçilik… Kent içinde gezinirken birdenbire Bizans, Lüzinyan, Venedik, Osmanlı ve İngilizler tarafından kullanılmış olan kalenin bu küçücük ve kadim kalıntısından faklı dönemlere ait dilleri, kahkahalarını duyarsınız.

Şu anda sur duvarı ve kule envantere işlenmiş ve kültürel miras olarak nitelendirilmiş, ama kent yaşamında bir başına yalnız kalmış yabancı gibi varlığını sürdürüyor. Yarışma konusu bu sur duvarını kentle, günümüz yaşamı ile bağlarını kurmak, bir araya getirmek, birleştirmek için potansiyelleri ortaya koyacak bir tasarım önerisidir.

Kentsel tarihi mirası bir yandan korurken; insanlar ile görsel, tarihsel, fiziksel çevreleri arasındaki ilişkiye yeni bir bakış açısı getirmek, şehrin ruhunu ve kültürünü geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında sorgulamak ve şekillendirmek, insanların kentsel hafızasını kavrayış ve değerlendirilmesine odaklanılması bekleniyor.

Yarışmacılardan kendi iç yolculuklarında duvarın kentle ilişkisini tasarlarken, fiziksel gereksinimlerin de ötesine geçerek zihinsel ve ruhsal gereksinimleri aktaran öneriler isteniyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yarışma Takvimi
Son soru sorma tarihi: 9 Kasım 2020
Yanıtların ilan tarihi: 13 Kasım 2020
Teslim tarihi: 9 Aralık 2020, 23:59 (GMT+3)
Jüri değerlendirmesi başlangıcı: 10 Aralık 2020

Jüri
Tuna Veysi
Ekrem Bodamyalızade
Sema Uzunoğlu
Saffet Bekiroğlu
Desen Çizenel
Batuhan Bayramoğlu
Özge Şener

Ödüller
Birincilik Ödülü: 1000 Dolar
İkincilik Ödülü 700 Dolar
Üçüncülük Ödülü: 500 Dolar