ZeroBuild Summit’22 Direktörü Gamze Karanfil: Geleceğimizi çevresel ve finansal açılardan sürdürülebilir hale getirebilmemiz için en önemli avantajımız Sıfır Enerji Binalar…

Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi-ZeroBuild Summit’22, 23-26 Mart 2022 tarihleri arasında “Change Starts Here-Değişim Burada Başlıyor” sloganıyla 100’e yakın konuşmacıyı bir araya getirececek. ZeroBuild Summit’22 Direktörü Gamze Karanfil ile ZeroBuild Summit’22, sıfır enerji binalar ve iklim krizi üzerine konuştuk.

ZeroBuild Summit’22 programı hakkında bilgi verir misiniz?
Gamze Karanfil: Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi-ZeroBuild Summit’22, 23-26 Mart 2022 tarihleri arasında 44. Yapı Fuarı-TurkeyBuild İstanbul ev sahipliğinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. “Change Starts Here-Değişim Burada Başlıyor” sloganıyla değişimi başlatmak üzere 4 gün boyunca 16 oturumda 100’e yakın konuşmacıyı bir araya getireceğiz.

Bu yıl öncelikli hedefimiz, ülkemizin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda çizilecek yeni yol haritasının ve yapı sektöründeki değişim stratejilerinin belirlenmesine öncülük yapmak. Bu doğrultuda kamu, özel sektör ve akademi arasında etkileşimi sağlayarak bilgi alışverişini artırmayı ve “Sıfır Enerji Binalar” kavramının sahiplenmek mantığından çıkıp herkesin bu sorumluluğu paylaşacağı bir platform sağlamayı hedefliyoruz.

Bu doğrultuda Paris Anlaşması’ndan Yeşil Mutabakat’ın yapı sektörüne etkilerine, Sıfır Karbon Binalar projesinden Net Sıfır Karbon Binalar taahhüdüne, yenilenebilir enerji teknolojilerinden dijitalleşmeye, finansmandan Yeşil Bina sertifikasyon sistemlerine, enerji etkin tasarım ve sürdürülebilir mimariden yapılarda karbon emisyonlarının azaltımında malzeme yönetimine uzanan, bu alanlardaki örnek çalışmalara dayanan bir program hazırlıyoruz.

Sürdürülebilir bir dünya kurgusunda Sıfır Enerji Binalar ne ifade ediyor?
GK: Dünya hızla gelişiyor ve günümüzün küresel iklim krizi şartları bizleri dönüşümü hızla gerçekleştirmeye zorluyor. Sürdürülebilir yapılar ile bu dönüşümün gücünü yakalamak mümkün. Sürdürülebilir bir yapı, sahip olduğu özellikler vasıtasıyla içinde bulunduğu çevrenin yaşam kalitesini koruyabilir, hatta iyileştirebilir ve bunu yapmak için en yüksek düzeyde verimlilik elde etmeyi hedefler. Enerji, su ve diğer kaynaklarımızın kullanımını en az seviyeye düşürerek, enerji ihtiyacımızı yenilenebilir kaynaklardan elde ederek geleceğimizi çevresel ve finansal açılardan sürdürülebilir hale getirebiliriz. Bunun için en önemli avantajımızın Sıfır Enerji Binalar olduğunu düşünüyorum.

Zirve öncesi bir deklarasyonu imzaya açtınız. Bu deklarasyon neyi amaçlıyor?
GK:
“Sıfır Enerji Bina ile Geleceği İnşa Et” başlığıyla yayınladığımız deklarasyon ile konunun tüm paydaşlarının üzerine düşen sorumluluğu işaret etmek istedik. Deklarasyon metni, 2053 Net Sıfır Hedefi’ne ulaşmada gerekli aksiyonları almak üzere Sıfır Enerji Binalar konusunda çalışan imzacıların benimsedikleri yaklaşımları içermektedir. Deklarasyona imza veren paydaşların Merkezi Yönetim’den beklentileri, 2053 yılına kadar bina sektörünün karbonsuzlaştırılmasına yönelik ulusal yol haritalarının geliştirilmesi ve bu konuda yasal düzenlemelerdeki eksikliklerin giderilmesidir. Bu deklarasyonun imzacıları, yeni binaların 2030’a kadar ve tüm binaların 2053’e kadar Net Sıfır Enerji Bina olması için oluşturulacak stratejik plana katkıda bulunmayı benimsemektedir. “Sıfır Enerji Bina ile Geleceği İnşa Et” deklarasyonuna summit.zerobuild.org adresinden ulaşabilir ve imzalayarak değişime siz de destek olabilirsiniz.

Sıfır Enerji Binaların enerji dönüşümü ve karbon emisyonunun azaltılmasına katkıları nedir?
GK:
Bütün dünyayı etkisi altına almış olan COVID-19’dan önce, iç ortam kalitesini önceliklendirmeyen projeler ve inşaat süreçleri genel bir eğilim iken, artık tıbbın, yapı biliminin ve iş dünyasının bir arada çalışmaya başlaması ile uzun yıllardır bilinen, bilimsel çalışmalar ve yoğun saha çalışmaları sonucunda oluşturulmuş standartlar ile yapılan binalar ve Sıfır Enerji Binalar daha fazla gündemde olmaya başladı. Sıfır Enerji Bina kavramı ile artık binayı, mal sahibi ile bina kullanıcısı arasında kısa iletişimli bir nesne veya ürün olarak geliştirmek yerine, artık bir hizmet veya kalite alanı olarak geliştirme eğilimi vardır.

İklim krizinden en çok etkilenecek ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor. Zararı en aza indirebilmek için en acil atılması gereken adımlar nelerdir? ZeroBuild nasıl bir rol alabilir?
GK:
İklim krizi bize kendini kimi zaman yangın, sel, kuraklık haberleriyle, kimi zaman da tür çeşitliliğinin azalması ve deniz salyasında olduğu gibi baskın türlerin çoğalması, tarımda verim kaybı haberleri ile gösteriyor. İklim krizinin nedenleri ve olası sonuçlarının uluslararası boyutta ilk kez ele alındığı Rio Konferansı üzerinden neredeyse 30 yıl geçmiş durumda. Yıllar içerisinde uluslararası onlarca toplantının gündemi olan bu konuda ilerlemeler kaydedilmiş olsa da istenilen noktaya henüz gelinemedi. Şu an uluslararası sözleşme bazında en önemli adım, bizim de yakın zamanda imzacısı olduğumuz Paris Anlaşması olarak karşımızda duruyor. Bu anlaşma, gezegenimizin sıcaklık artışını azami +1,5 derecede tutacak şekilde karbon salınımının azaltılmasını hedefliyor.

ZeroBuild yaklaşımı tam da burada önem kazanıyor. Binaların enerji tüketimi, küresel emisyonların yüzde 40’ına sebep oluyor. Bu nedenle, binalarda enerji verimliliği kritik bir öneme sahip. Elimizdeki bilgi ve deneyimin zaman kaybetmeden yaygınlaştırılması iklim kriziyle mücadelede çok önemli bir rol oynuyor. Şu andaki bilgi ve imkanlarımızla binalarda enerji tüketimini yüzde 95 seviyelerinde azaltmamız, ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi yerinde veya yakın yenilenebilir enerji kaynakları ile sağlamamız mümkün. Yeter ki niyetimiz olsun. İklim krizi bizi çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan etkilerken atacağımız adımlarla dünyamızı çok daha yaşanabilir hale getirmek kesinlikle elimizde. Gezegenimizi ve içinde yaşayan tüm canlıları çok seviyor, birlikte yaşayacağımız güzel günleri düşlüyoruz. Bu nokta da ZeroBuild Summit’22’ye büyük önem atfediyoruz. Konun tüm bileşenleriyle ele alındığı en kapsamlı platformlardan bir olması zirveyi, iklim kriziyle mücadelede önemli bir yere taşıyor. Çıkış sloganımızda da dediğimiz gibi; “Değişim Burada Başlıyor!”…