Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması, Ordu genelinde yöresel yerleşim dokusu ve yaşam şartlarının, yöresel mimari cephe özelliklerinin, kullanılan yerel malzemelerin tespit edilmesini ve örnek mimari projelerin geliştirilmesini hedefliyor.

“Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması” mahalle dokusu, mahalle kültürü, sürdürülebilirlik, kimlik, insan / kullanıcı odaklılık, yaşam ve mekan kalitesi, sosyal yaşam, geleneksel değerler, modern yaşam gereksinimleri, sosyal bütünleşme, mimari öğeler, kentsel estetik ve peyzaj, siluet, ekoloji kavramları ile yeni şehircilik akımlarını “mahalle” ortak bileşeninde sentezleyerek, seçilen yarışma alanında;
•Yarışma alanının çevresiyle makro ilişkilerini gösteren “konsept şema”,
•Tasarımın genel politika, ilke ve stratejilerinin belirleneceği ölçekli “ilkesel tasarım şeması”,
•”Vaziyet planı”,
•Tasarımı destekleyen kat planları, kesit ve görünüşler, perspektifler ile bir bütün olarak geliştirilecek yöresel mimari proje yarışması.

Yarışma ile Ordu’nun 19 ilçesinde yöresel mimariye uygun yeni yerleşim yerleri tasarlamak, bu yapıları yaygınlaştırmak,
yöresel mimariye olan ilgiyi ve hassasiyeti artırmak belirlenen projeler ile sağlıklı, yaşanabilir yeni yerleşim yerleri kurmak amaçlanıyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yarışma Takvimi
Soruların İletilmesi İçin Son Tarih: 15.05.2021
Soruların Yanıtlanması İçin Son Tarih: 18.05.2021
Proje Teslim Tarihi ve Saati: 01.07.2021 (saat 17:00’ye kadar)
Jüri Değerlendirme Süreci: 01/07/2021 – 09.07.2021
Sonuçların İlanı: 12.07.2021
Ödül Töreni: 16.07.2021

Jüri
Prof. Dr. Ahmet TERCAN (MSGSÜ)
Prof. Dr. Ömer İskender TULUK (KTÜ)
Prof. Dr. Metin HÜSEM (KTÜ)
Dr. Öğr. Gör. Ayhan KARADAYI (KTÜ)
Tevfik Berkay ALIN (Serbest Mimar)
Nihat ŞEN (OBB Başkan Danışmanı-Mimar)
Tayfun ÖZDEMİR (OBB Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı-Mimar)

Ödüller
1. Ödül: 50.000 TL
2. Ödül: 35.000 TL
3. Ödül: 25.000 TL
Mansiyon Ödülleri: 10.000 TL x 16 adet