Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Ana Girişi Öğrenci Fikir Yarışması

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Ana Girişi Öğrenci Fikir Yarışması, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören tüm öğrencilerin, Davutpaşa Kampüsü’nün A Girişi’ni sosyal bir mekana dönüştüren önerilerini bekliyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü, 1.250.000 m²’lik bir alan içerisinde, 400.000 m² kapalı alanı barındıran, yaklaşık 27.000 öğrenci ve 2.000 akademisyen/personeli ile büyük bir eğitim ve yaşam alanı. Kampüsün kentsel ulaşım ağları ile ilişkisini kuran A Girişi, kampüsün ana ve en sık kullanılan girişi olarak, bu kadar büyük bir kampüs ve yaşamın alanı olmak için fiziksel olarak çok küçük ve yetersiz kalıyor. Özellikle sabah ve akşam zirve saatlerde yaya ve araç kesişimlerinin yanı sıra, kent içi trafiğe eklemlenme noktasına da taşan içerikte, yoğunluk sorunları yaşanıyor. Bu nedenle, kampüsün A Girişi ve çevresinin; sadece geçilen, içinde yaşanmayan, bir odak/toplanma-dağılma ve buluşma noktası olma özelliği taşımayan bir karakter gösterdiği ve sonuç olarak kullanıcı dostu bir alan olmadığını söylemek çok yanlış olmaz. Bununla beraber, kampüs içi yaşam düşünüldüğünde, büyük bir alana yayılmış fakülte yapılarından oluşan ve ortak/sosyal mekan oluşturmakta güçlük çeken bir ortam söz konusudur. Dört yıl farklı fakültelerde okuduğunuz bir öğrenciyi, bu süreç zarfından görme olasılığınız çok düşüktür; tanışma, konuşma, çalışma ve ortak üretimde bulunma olasılığınız ise neredeyse imkansızdır. Bunun için ancak öğrenci kulüpleri, kütüphane, spor alanları, yemekhane gibi bazı ortak noktalardan söz etmek mümkündür.

Bu bakış açısıyla, halihazırda sadece bir giriş/geçiş işlevi gören ve belli saatlerde öğrencilerin yoğun şekilde geçmek durumunda olduğu bu alan, neden bir sosyal kullanımın zenginleştiği bir alana dönüşmesin? Davutpaşa Kampüsü’nün A Girişi, öğrencilerin her gün rutin olarak hızlı geçmek ve kontrol edilmek zorunda olduğu bir nokta olmaktan çıkıp, neden sosyal (tanışma/iletişim/ortak üretim) bir mekana dönüşmesin? Karşılaşmanın rastlantısallığı neden alanı sadece bir geçiş olmaktan çıkarmasın? Bu sorular, yarışmanın temel çıkış noktasını ve amacını da ortaya koyuyor. Tanımlanan alanın potansiyelini ortaya çıkaracak, kullanımına ilişkin görüşlerini bildirecek en önemli ve ilk kişilerin de kullanıcılar/öğrenciler olması çok doğaldır. Farklı disiplinlerde eğitim gören ve farklı donanım, beceri ve ifade şekillerine sahip on bir fakülte ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin, söz konusu alanın kullanımına ilişkin fikirler, öneriler, tasarımlar geliştirerek bunları kendilerini en rahat hissettikleri yöntemler ile ifade etmeleri ve paylaşmaları, bu yarışmanın ana amacını oluşturuyor. Bununla beraber yarışmanın; düşünme, üretme/tasarım sürecinde farklı disiplinlerden öğrencilerin bir araya gelerek oluşturduğu çalışma grupları ve deneyimledikleri süreçler vasıtasıyla, öğrenciler arasındaki sosyal ve iletişim kopukluğunun giderilmesine katkı sağlayacağı düşünülüyor. Zira ortak bir alana ilişkin, ortak bir düşünce geliştirme, beraber üretme ve oluşan farklı üretimleri paylaşma/tartışma, yüzeysel bir iletişimin ötesinde, derin ve kalıcı ilişkilerin kurulmasını sağlayacaktır. Bahsi geçen bu durum, eğitimin de önemli amaçlarından birini teşkil ediyor.

Tüm bu değerlendirmeler bağlamında; kampüsün A Girişi ve yakın çevresi ile olan ilişkisine ait önerilerin, iki aşamalı bir yarışma aracılığıyla tartışılması hedeflenmiş.

Yarışma, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören tüm öğrencilerin, bireysel ya da grup olarak katılımlarına açık. Yarışma sürecinde, birlikte çalışmanın önemli olduğu, disiplinlerarası ilişkiyi güçlendirecek bir deneyim yaratacağı öngörüsüyle, yarışmaya ekip olarak katılım gösterilmesi tavsiye ediliyor.

Detaylı bilgi ve şartname için tıklayınız.

Yarışma Takvimi
İlk aşama için son soru sorma tarihi: 29 Ocak 2021
İlk aşama için soruların yanıtlarının ilanı: 3 Şubat 2021
İlk aşama online teslim: 18 Mart 2021
İkinci aşamaya geçen ekiplerin duyurulması: 23 Mart 2021
İkinci aşama için son soru sorma tarihi: 2 Nisan 2021
İkinci aşama için soruların yanıtlarının ilanı: 7 Nisan 2021
İkinci aşamaya geçen proje teslim tarihi: 18 Mayıs 2021
İkinci aşamaya geçen projelerin sunumu ve jüri değerlendirme tarihi: 22 Mayıs 2021
Sonuçların açıklanması: 26 Mayıs 2021 

Jüri
Ayhan Böyür, Mimar (Jüri Başkanı)
Hakan Demirel, Mimar
Kunter Manisa, Mimar
Oya Akın, Şehir Plancısı
Yasemen Say Özer, Mimar

Ödüller
Üç Eşdeğer Birincilik Ödülü: 7.500 TL
Üç Adet Mansiyon: 3.000 TL