“Yeni Müessese” Feshane-i Amire Sergisi

“Yeni Müessese” Feshane-i Amire başlıklı online sergi, Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, 2019-2020 Bahar Yarıyılı Bitirme Projesi öğrencilerinin, Prof. Önder Küçükerman, Dr. Öğr. Üyesi Jülide Edirne Erdinç ve Öğr. Gör. Cumhur Gürsoy yürütücülüğünde sürdürdükleri proje atölyesi ürünlerini içeriyor.

Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümü Bitirme Projesi çalışmaları kapsamında Feshane-i Amire yapısının endüstri mirası anıtı ve mimari anıt olarak sürdürülebilirliğini sağlamak, Türk tekstil mirasını yaşatmak ve endüstrisini üretim, tasarım, ekonomik ve eğitim yönleri ile geliştirmek, yapının korunamaması ile ilgili dramatik geçmişini sergileyerek korumama ya da koruyamama kültürünü deşifre edip, koruma bilincinin oluşmasına katkı sağlamak gibi amaçlar için yapının yeniden koruma ve işlevlendirme önerisini oluşturacak temel yaklaşımlar oluşturulması hedeflenmiş.

Feshane’nin ilk fonksiyonuyla bağlantılı olan “Türk Tekstili Müzesi ve Tasarım Merkezi” olarak
değerlendirilmesi önerilmiştir. Çok fonksiyonlu, interaktif bir çalışma müzesi konsepti ile tasarlanarak; müze, atölye, tasarım merkezi, okul, dokümantasyon merkezi işlevlerini içeren, aslında kullanıldığı son dönemlerde de sadece bir fabrika olmayan ve “müessese” özelliği taşıyan bu yerleşkenin ruhuna uygun olacak bir yaklaşım benimsenmiş.

Bu bitirme projesi çalışması, Öğr. Gör. Cumhur Gürsoy’un “İşlevini Yitirmiş Bir Sanayi Devrimi Dönemi Fabrikası “Feshane” Yapısı’nın Endüstri Mirası Olarak Değerlendirilmesi İçin Öneriler” isimli yüksek lisans tezinin proje çalışmaları olarak yapılmış. (YÖKTEZ – TEZ NO: 566250)

Sergiye erişmek için tıklayınız.

Sergi Komitesi
Öğr. Gör. Cumhur Gürsoy
Arş. Gör. Kübra Yücel