Wolfhausen İkiz Evler

Mimari Tasarım
Yılmaz Değer Architecture & Design

Proje Yeri
Zürih, İsviçre

Uygulama Projesi
Marcel Walker, Walkerplanung

Uygulama
Daniel Akermann, Daap GmbH Architektur und Planung

Tamamlanma Tarihi
2018

Toplam İnşaat Alanı
1205 m²

Fotoğraflar
Thomas Hämmerli

Yılmaz Değer Architecture & Design tarafından tasarlanan Wolfhausen İkiz Evler, “yerle” ilişkili bir mimari ve form arayışıyla ele alınmış.

İsviçre’de, Zürich Gölü’ne çok yakın bir lokasyonda, Wolfhausen’de inşa edilen ve yapımı 2018 yılı sonunda tamamlanan ”İkiz Evler”, bir bütün oluşturmakla birlikte, birbirinden ayrı, parçalı görünümüyle, içinde yer aldığı kırsal yerleşimin yapı dokusuna, karakterine ve yapı ölçeğine bilinçli bir gönderme yapıyor. Eğimli bir arsaya hafifçe oturan yapı, topoğrafya, arsanın formu, imar koşulları, kırma çatılı yapı tipolojisine uyma zorunluluğu ve beş bağımsız bölüm oluşturma gibi planlama kriterlerini de hesaba katan, çağdaş bir tasarımla konforlu yaşam alanları oluşturma, “yerle” ilişkili bir mimari ve form arayışıyla ele alınmış. Çağdaş bir tasarımla, konforlu yaşam alanlarına ve her biri farklı planlara sahip beş ayrı bağımsız bölüm, iki yapı bloğu halinde düzenlenmiş.

Zürih Gölü, dağ ve orman manzaralarının çevrelediği bir güneybatı yamacında yer alan yapıların tasarımında, manzaraya yönelme konusu önemli ve bir belirleyici etken olmuş. Bununla birlikte ikiz yapıların biri, ormanlık alana olan yaklaşım sınırını gözetmek amacıyla hafifçe geri çekilmiş. Zemin katlardan geniş bahçe alanlarına erişilebilirken, üst kotlarda yer alan daireler ise dağ orman ve göl manzaralı teraslarla açık ve yarı açık mekanlara ulaşabiliyor.

Kübik formlu çatı fenerlerinin ahşap yüzeylerin, eğimli çatının kaplanmasında kullanılan doğal, ince, taş plakların, brüt beton ve sıvalı duvar yüzeylerin bir arada kullanıldığı cephelerde, seçilen malzemeler ve renkler, bir yandan tekrarlanarak uyumlu bir kompozisyon meydana getirirken öte yandan çağdaş bir tavırla tasarlanan yapıların formları orman ve kırsal çevreyle ilginç kontrastlar oluşturuyor.

İç mekan görsellerinde paylaşılan dubleks çatı katı dairesinin ferah ortam algısı, yaşam alanını kapsayan galeri boşluğunun hacimsel etkisi sayesinde oluşuyor. Çatının eğimine oturan büyük pencereler yoluyla mekana alınan doğal ışık, galerinin yarattığı hacim sayesinde mekanda yayılıyor ve sıcak bir ortam meydana getiriyor. Cephede kullanılan malzemelerin iç mekana sızmasıyla görsel bir süreklilik sağlanıyor.