Voyage Torba Oteli 2. Kısım

Mimari Tasarım
Baraka Mimarlık

Tasarım Ekibi

Abdurrahman Çekim, Sevilay Uğur Çekim, Çağla Makara, İrem Cihanoğlu, Kübra Paksoy, Behlül Kıryolcu, Havva Nur Şen, Berkay Öztürk, Birce Tülbez

İşveren
Voyag Otelcilik İnşaat Turizm İşletmeciliği

Ana Yüklenici
Botam

Statik Proje
Akın Akıncı Mühendislik 

Mekanik Proje
Melant Mühendislik

Elektrik Projesi
Aygun Özen Mühendislik

Peyzaj Tasarımı
DS Mimarlık

Aydınlatma Tasarımı
NA Mimari Aydınlatma Tasarımı

Tamamlanma Tarihi
2020

Toplam İnşaat Alanı
60.000 m2

Fotoğraflar
Orhun Ülgen / Voyage

Baraka Mimarlık imzalı Voyage Torba Oteli’nde, kitlesel tüketim alışkanlıklarına göre şekillenmiş “tipik otel” şemalarından uzak durularak zamansız mekan deneyimleri sunuluyor. 

Bodrum’un Torba beldesinde yer alan Voyage Torba Oteli’nin tamamı 60.000 m² inşaat alanına sahip, 345 odadan oluşuyor. Baraka Mimarlık, belde için yüklü bir programa sahip olan, büyük ölçekli otel projesinin tasarımında mevcut dokuyla ve çevreyle asgaride uzlaşmak amacıyla ufalama, ölçek küçültme, altyapı grupları oluşturma, alt-mikro bölgelere ayırma gibi kararlar almış. Projenin kısımlara ayrılmasında kendine has özellikleri olan 5 ayrı alt bölgenin oluşu stratejinin kolaylaştırıcı unsuru olmuş. 

Kitlesel tüketim alışkanlıklarına göre şekillenmiş, kendinden öncekileri dikkate almayan/reddeden “tipik otel” şemalarından uzak durmak anlayışıyla biçimlenen projenin ikinci kısmının tasarımında program gereği su ile ilintili sıra odalar öngörülmüş.

 Tasarım sürecinde ortaya çıkan “su avlusu” fikri, bu bölümün kullanıcıları için kamusal bir alana evrilmiş. Bir çeşit toplanma, müşterek alan oluşturma arayışı, su avlusundan yarı açık alana, yarı açık alandan odaya, odadan iç bahçeye, iç bahçeden daha kapalı ıslak hacimlere doğru kademeli bir özel/kamusal alan geçişi kurmak projenin önemli ölçütlerinden biri haline gelmiş. 

Her aralık nişe dönüşerek kendi entim alanını tariflerken belli oranda kontrollü mahremiyet sağlanmış. Kişinin kademe kademe kamusal eylemlere katıldığı, gerektiğinde kendi aralığına/entim alanına, kendine döndüğü, duraksadığı aralıklar/mekansal kurgular temel motivasyonlardan biri olmuş. 

Sıra oda tipojisini tarifleyen iki duvar ve duvarların oluşturduğu aralıklar belirli bir açı/yönelim ile kademeli olarak su avlusunun etrafına yerleştirildi. Yapının içlerine kadar nüfuz eden, reflekte eden ve çoğaltan su avlusu, mekanları tarifleyen duvarların birlikteliği ile zamansız, yeni mekan deneyimleri üretmeye dayanak olmuş.

Sahile yakın bölümde mevcut olan zeytin ağaçları korunmuş. Zeytin ağaçlarının ve benzer familyadan peyzaj unsurlarının yapının içlerine kadar nüfuz etmesi sağlanmış. Bu kısmın hafızasında olan doğal taş ve peyzaj kullanımı yeni proje kararlarında belirleyici olmuş.