Ütopyadan Sonra: Kuşlar

Sadberk Hanım Müzesi, cam sanatçısı Felekşan Onar’ın yazar ve küratör Arie Amaya-Akkermans’la çokdisiplinli bir işbirliği içinde hazırladığı bireysel sergisi Ütopyadan Sonra: Kuşları sunuyor.

Müzedeki ilk çağdaş sanat girişimi olan proje; heykel, tiyatro, film, arkeoloji ve saha araştırması alanlarına uzanıyor. Sergi üç ana bileşen etrafında kurgulanıyor: müzenin koleksiyonundan seçilen, Bronz Çağından Osmanlı dünyasına uzanan, eserlerle diyalog içinde yeni bir cam heykeller serisi, çağdaş bir tiyatro oyunu ve bir sergi monografisi.

Sadberk Hanım Müzesi’ndeki serginin kalbinde bulunan Onar’ın bir önceki projesi “Perched”e (2018-devam eden) ait heykeller serisi sıcak cam ile alçı kalıplara üfleme gibi geleneksel cam sanatını benimseyerek ve Yakındoğu’da cam sanatının köklü tarihine göndermede bulunan kuşların diline geri dönüyor. “Ütopyadan Sonra: Kuşlar”daki kuşlar belirli bir zamanı ve yeri olmayan bir öykü anlatıyor. Onlar, küratörün Aristophanes’in komedyası Kuşlar’a nazire olarak yazdığı kısa bir oyunun ana karakterleri. Oyun, ütopyanın olanaklılıkları ve olanaksızlıkları hakkında, soruları yanıtsız kalan, sorgulayıcı bir metin. Sergi, Sadberk Hanım Müzesi’nde 28 Şubat 2023’e kadar izlenebilir.