Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması

Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen “Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması”, Uşak kentinin önemli ticaret merkezi niteliğine sahip, yaya ve taşıt sirkülasyonunun yoğun olduğu arterlerinin, verilen ihtiyaç programı doğrultusunda projelendirilmesini hedefliyor.

Mimarlık, şehircilik, kentsel tasarım, mühendislik, sanat anlayışı, işletme ve ilk tesis maliyetleri yönünden ekonomik çözümlere varmak ve güzel sanatları teşvik etmek amacıyla düzenlenen “Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması”na, bireysel ya da ekipler olarak katılmak mümkün.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yarışma Takvimi

Sorular için son gün : 20 Mart 2020

Cevaplar için son gün : 26 Mart 2020

Teslim tarihi : 04 Mayıs 2020

Jüri değerlendirme : 09 Mayıs 2020

Sonuçların İlanı : 13 Mayıs 2020

Danışman Jüri Üyeleri

Mehmet Çakın – Uşak Belediye Başkanı- İÜ

Serpil Keskin –  Uşak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müd. V.- ERÜ

Çağlar Samancı – Uşak Mimarlar Odası Başkanı- SDÜ

Mine Özdemir – Mimar- TÜ

Asil Jüri Üyeleri

Dr. Seda Erdem – Dr. Mimar – İTÜ (Jüri Başkanı)

Doç. Dr. Ebru Yılmaz – Dr. Mimar -DEÜ

Dr. Öğr. Üyesi Dilşen Onsekiz – Dr. Şehir ve Bölge Plancısı – SÜ

Zeynep Ceylaner – Mimar- YTÜ

Erdinç Gökmen – Mimar- MSGSÜ

Yedek Jüri Üyeleri

Dr. Erdem Yıldırım – Dr. Mimar- İYTE

Ahmet Değer Özkan – Mimar- GÜ

Damla Kavak – Şehir ve Bölge Plancısı- DEÜ

Raportörler

Mehmet Yazıcı – Y.Mimar- AİBÜ

Bilge Sevinç – Mimar   – KBÜ

Koordinatör

Tuba Gökçe – Mimar- ESOGÜ

Ödüller

Birinci ödül: 10.000 TL

İkinci ödül: 7.000 TL

Üçüncü ödül: 5.000 TL

1. Mansiyon: 2.000 TL

2. Mansiyon: 2.000 TL

3. Mansiyon: 2.000 TL