Ulusal Peyzaj Mimarları Federasyonu 60. Dünya Kongresi

Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu’nun 60. Dünya Kongresi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası‘nın ev sahipliğinde, Dünya için Kırmızı Kod teması ile 4-6 Eylül’de İstanbul’da düzenlenecek.

IFLA Dünya Kongresine Türkiye 1976 yılında ev sahipliği yapmıştı; aradan geçen 48 yılın ardından “Dünya için Kırmızı Kod” temasıyla ikincisini gerçekleştiriliyor. 80 farklı ülkeden 2 bin kişinin katılımının beklendiği kongrede dünya için çevre krizine dair alınabilecek önlemler tartışılacak. Her geçen gün artan afetlerle birlikte gıda krizi, göç, iklim krizi ve afetlerin yönetiminde kullanılabilecek dijital teknolojiler ana başlıkları oluşturuyor. Temel amaç, doğanın ve insan yerleşimlerinin afetler karşısındaki direncini, dayanıklılığını artırma yollarını bulmak ve alan yönetiminde, kentlerin gelişiminde doğa tabanını kararlara aktarabilmek.

İyi örneklerin değerlendirileceği kongrede doğal afetlere karşı mesleğin katkıları, bilimsel olarak yeni bilgileri ve teknolojileri de tartışılarak iyi uygulamalar paylaşılacak. Kongremye peyzaj mimarlarından, şehir plancılara, iklim bilimcilerden mimarlara, kent ve yapı ölçeğinde çalışan herkes davetli.

Sonuç bildirgesinin “Dünya için Kırmız Kod” uyarısına karşı yeni bakış açılarını ve önlemleri kapsayacağı düşünülüyor.  Dijital teknolojilerin peyzaj mimarlığındaki yerinin de görülebileceği kongre kapsamında ayrıca bitkiden, çocuk oyun alanı ve yapı malzemelerine kadar peyzaj mimarlığı sektörünü ilgilendiren yerli ve yabancı çok sayıda firmanın yer alacağı bir fuar da organize edilecek.