Türk Serbest Mimarlar Derneği 14. Mimarlık Ödülleri İçin Adayları Bekliyor

Türk Serbest Mimarlar Derneği (TürkSMD)’nin düzenleyeceği 14. Mimarlık Ödülleri kapsamında, TSMD Büyük Ödülü, Yapı Ödülü, Basın Yayın Ödülü ve Mimarlığa Katkı Ödülü kategorileri için adaylar ve başvurular bekleniyor.

Türk Serbest Mimarlar Derneği (TürkSMD) tarafından iki yılda bir düzenlenen Mimarlık Ödülleri’nin 2019 – 2020 Dönemi 14. Ödül Jürisi; Esra Akcan (Başkan), Şükrü Kocagöz, Kurtul Erkmen, Ali Osman Öztürk, Hasan Okan Çetin, Berna Tanverdi, Ayşin Sevgi Macit ve Enis Öncüoğlu’ndan (yedek) oluşuyor.

Jüri çalışmalarının katılımcı, çoğulcu ve şeffaf olabilmesi için aday gösterme sürecinin katılıma ve önerilere açık bir şekilde yapılması önemseniyor. Bu kapsamda konunun web, sosyal medya vb. yollar ile tüm mimarlık camiasına duyurularak dileyen herkesin başvuru ve aday gösterme sürecine aktif olarak katılımı amaçlanıyor. Bu çerçevede, aşağıda verilen kategorilerdeki başvuru ya da adayların en geç 23 Ekim 2020 tarihine kadar jüriye ulaştırılmak üzere TürkSMD merkezine iletilmesi bekleniyor. Adayların, ödül kategorisi ve neden aday gösterildiğine dair kısa bir bilgi notu ile bildirilmesi yeterli. Yapı Ödülü başvuru ya da adayları için yapılara ait bilgi ve fotoğraflar da eklenebilir.

Adaylar ve başvurular info@tsmd.org.tr adresine iletiliyor.

Ödüller

  • TSMD Büyük Ödülü: Mimarlık mesleğinin uygulanmasında, eserleri ile çağdaş mimarlık sanatına katkıda bulunan ve gelecek kuşaklara yön verici mesajlar ileten bir mimara veya ortak çalışan mimarlara birlikte verilir.
  • TSMD Yapı Ödülü: Gerçekleştirdiği ve uygulama alanında örnek olarak gösterilebilecek mimari eserin, projelendirmeyi de kapsayan tüm süreçlerinde ortaya koyduğu mimari düzey ve hassasiyet, uyguladığı detay ve teknoloji, geliştirdiği sistemler, vb. nedenlerle, müellif mimarına verilir. Bu ödül en fazla üç yapı için verilir.
  • TSMD Basın Yayın Ödülü: Mesleğin uygulanması, tanıtılması, sorunlarının yayınlanması ile sonuçlarının topluma mal edilmesine olanak sağlayan, yazılı ve görsel basın alanında değerli katkıları olan kişi veya kuruluşlara verilir. Bu ödül en fazla üç adet verilir.
  • TSMD Mimarlığa Katkı Ödülü: Mimarlık mesleğine yaptığı katkılardan dolayı kişi veya kurumlara verilir. Bu ödül en fazla üç adet verilir.

Bu araştırma oy çokluğuna dayalı bir ön değerlendirme ya da bir anket çalışması olmayıp, jüriye veri sağlamaya yönelik bir destek olarak algılanmalıdır.