TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi | 12. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı

Bu yıl on ikincisi düzenlenen Mimarlık ve Eğitim Kurultayı Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı ve Mimarlık Eğitimi temasıyla 10-11 Kasım tarihleri arasında TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

2001 yılından itibaren her iki yılda bir düzenlenmeye devam eden Mimarlık ve Eğitim Kurultayları meslek pratiği ve akademik sürecin tamamına ilişkin kapsamlı bir tartışma ortamı yaratarak kazanımları erişilebilir hale getiriyor. Sorunları tespit ederek getirilen öneriler ile birlikte gündeme taşıyor.

Kurultay bugüne kadar sürdürdüğü çalışmalarda çeşitli akademik ve sektörel kazanımlara imza atarak yetkilendirme ve yeterlilik konularında standart oluşturabilecek ölçütler ve politikalar geliştirerek bunu kamuoyuna sundu.

Bu yıl on ikinci edisyonunda, cumhuriyetin 100. yılında, sahip olduğumuz cumhuriyet değerleri üzerinden, mimarlık eğitimi ve ikinci yüzyıla ilişkin öneriler, bilimsel-demokratik ve özerk eğitim ortamının sağlanması, yapı üretim sürecinde mesleki yetki ve sorumluluklar ve yapılı çevre eğitiminin ve kültürünün toplumsallaştırılması, yasal düzenlemeler yoluyla meslek ve eğitim alanında yaşanan değişimler, mimarlık eğitiminde afetlere karşı sağlıklı ve güvenli yapı tasarımı, eğitimde artan bölüm sayısı, kontenjan ve nitelik sorunu, asgari koşulların belirlenmesi, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının içerikleri, lisans eğitimi sonrası meslek içi eğitim programları, mesleğe kabul uygulamasının yasal zemini ve meslek kuruluşuna kayıt kabul koşullarının kurultayda tartışılması ve değerlendirilmesi hedefleniyor.

10-11 Kasım tarihlerinde Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nde kurultay kapsamında iki gün boyunca çeşitli sunumlar ve konuşmalar gerçekleşecek.

Detaylı bilgi için: http://www.mo.org.tr/mek