TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 2020 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Dünya Mimarlık Günü programı kapsamında bir dizi etkinliğin yanı sıra, “Yeninin İzleri” teması çerçevesinde “Ajanda Fotoğraf Yarışması”nı düzenliyor.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, bu yıl 21.sini düzenlediği Ajanda Fotoğraf Yarışması temasını “Yeninin İzleri” olarak belirledi. Zamanın neresinde olursa olsun, “yeninin izleri”ni tek bir cümle ile değil, kameranın ardındaki gözün yorumuyla açığa çıkarmak ve belgelemek için düzenlediği yarışmada 27 Eylül tarihine kadar katılımları bekliyor.

Yarışmanın Teması

Her şey zamanın akışıyla değişir.

Her yeni, zamanla eskiye dönüşür ya da eskiler yeniden doğar bazen.

Her yeni, bir eskinin üzerine inşa eder kendini; bazen uyumlu ama sakince, bazen bir başkaldırıyla kendini göstermeye çalışırcasına… Her eski ve her yeni, önüne iyi ve kötü sıfatlarını alsa da, karşılaştırıldıklarında ne iyi ne de kötüdür aslında. Eski ile yeninin, zamanın akışına yayılan dansı bu sıfatlarla geçiştirilmek yerine daha uzun cümleleri hak edecek kadar zengindir.

Yeni nedir? Hiç kullanılmamış, ortaya çıkışının üzerinden çok zaman geçmemiş olan mı? Eskinin yerine gelip henüz yeni başlamış olan mı? O güne değin hiç görmediğimiz, düşünmediğimiz, söylemediğimiz mi? Daha öncekilerden farklı, tanınmayan ve bilinmeyen mi? Yoksa en sonuncu mudur? Yeni, eskiyle dans ederken ortaya çıkarttığı figürler olmadan, tek bir cümleyle tanımlanabilir mi?

Zaman, insan topluluklarını, çevre koşullarını, ekonomik ilişkileri, iletişim biçimlerini, siyaseti, sanatı, bilimsel verileri de önüne katıp hızla akarken, kentler, mahalleler, sokaklar, kıyılar değişir. Zamanın katmanları arasında aslında tüm eskiler yenidir.

Geriye izler kalır.

Şimdi eski olan yeninin izleri…

Eski olanın yeniden doğuşunun izleri…

Yeni izler çıkar.

Gelecek hayalimizin izleri…

İzler her şey gibi zamana yayılır…

Eskidedir belki yeninin izleri…

Seçici Kurul

Saygun Dura (Fotoğraf Sanatçısı)

Didem Engin (Fotoğrafçı)

Murat Germen (Fotoğrafçı, Eğitmen, Sanatçı)

Şeniz Kabadayı  (Fotoğraf Sanatçısı)

Serdar Önal (Fotoğraf Sanatçısı)

Hüsnü İlham Tibet (Mimar-Fotoğraf Sanatçısı)

Özcan Yaman (Fotoğraf Sanatçısı)

(Seçici kurul, en az üç üye ile toplanacaktır.)