“The HOME 2019”

Çeşitli mimari yarışmaların organizasyonlarına imza atan arch out loud, “The HOME 2019” Yarışması’nda geleceğin evine dair yeni fikirler üretilmesi için çağrıda bulunuyor.

“The HOME 2019” Yarışması, içinde yaşadığımız evlerin, yeni teknolojik, politik, çevresel ve kültürel değişiklerle birlikte nasıl ele alınması gerektiği üzerine bir fikir platformu oluşturmayı amaçlıyor.

Hayatımız boyunca içinde yaşadığımız en önemli mekân olan ev; güvenlik, aidiyet, sahiplenme ve mahremiyet duygularını temsil ediyor. Aynı zamanda tarih boyunca kalıcılığı da simgeleyen ev, hem yalnız kalabildiğimiz hem de yakınlarımızla vakit geçirebildiğimiz ve birlikte aynı günlük ritüelleri gerçekleştirdiğimiz bir mekân.

Çağlar boyunca, hayatımızda büyük bir role sahip olan konut yapılarıyla ilgili sürekli bir arayış içinde olan mimarlar, tıpkı Peter Eisenman’ın House VI veya Le Corbusier’in Unité d’Habitation yapılarında olduğu gibi bazen genel bir yaklaşımı, bazen de OMA’nın Maison Bordeaux örneğinde olduğu gibi daha spesifik çözümleri ortaya koydu.

Günümüzün dijitalleşen ve küreselleşen dünyası, evlerle birlikte içinde yaşadığımız tüm fiziksel çevreyi ve günlük yaşam alanlarını yeniden şekillendiriyor. Bu önemli mekânları, çağın getirdiği değişimlere nasıl uyarlayabileceğimizi düşünmeye teşvik eden yarışmada, tasarımcılardan nüfus artışını küresel ölçekte ele alan, yeni malzeme ve yapım tekniklerini göz önünde bulunduran, günümüzde artan bir kullanım ve yaşam biçimi olan “birlikte yaşam” (co-housing) kavramını ve bununla birlikte küçük ev, akıllı ev gibi kavramları da ele alan çözümler üretmesi bekleniyor.

Yarışmanın son teslim tarihi 7 Ekim 2019. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ödüller
Genel Ödül: 5.000 Dolar
Yenilik Ödülü: 1.000 Dolar
Uyumluluk Ödülü: 1.000 Dolar
Pragmatik Ödül: 1.000 Dolar

Jüri
Erin Besler, Besler & Sons, LLC
Preston Scott Cohen, Preston Scott Cohen Inc.
Peter Cook, CRAB STUDIO
Anne Fougeron, FOUGERON ARCHITECTURE
Elena Manferdini, Atelier Manferdini
James Ramsey, RAAD
Nader Tehrani, NADAAA
Tom Wiscombe, Tom Wiscombe Architecture
Stefano Boeri, Stefano Boeri Architetti