Teoman Öztürk Mekan Öyküleri Yarışması

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 1973-1980 yılları arasında TMMOB Başkanı olan ve 11 Temmuz 1994 tarihinde aramızdan ayrılan Mimar Teoman Öztürk’ü, ölümünün 29. yılında da, Teoman Öztürk Mekan Öyküleri Yarışması’yla anmaya devam ediyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mimar Teoman Öztürk’ün anısını yaşatmak için düzenlediği Teoman Öztürk Mekan Öyküleri yarışmasının dördüncüsünü gerçekleştirecek. Son başvuru tarihi 20 Ekim 2023 olan yarışma ile Teoman Öztürk’ün kentlere, yaşama ve toplumsal mücadeleye olan inancının ve katkılarının geliştirilerek sürekliliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Yarışma ile kentsel ve mekânsal mücadelede sanatın, sanatçının varlığına olan ihtiyacımızın açığa çıkarılması ve kentsel/mekânsal yaşam mücadelesinin sanat ile harmanlanması hedefleniyor.

Yarışmada ilk üçe giren öyküler kitaplaştırılarak Mimarlar Odası Ankara Şubesi yayını olarak yayınlanacak.

Yarışmanın seçici kurulu ise, “Yazar Serpil Güvenç, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Muteber Osmanpaşaoğlu, Mimar, 25, 33, 34, 35. Dönem TMMOB Başkan Yavuz Önen,  akademisyen Funda Şenol ve  Mimar Arif Şentek’ten oluşuyor.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TMMOB’nin örgütlü mücadelesinin yaratılmasında önemli bir yeri olan Teoman Öztürk;  onurlu bir yaşamın, halkın yanında halkla birlikte mücadele etmek olduğu fikrinden hareketle kentsel  ve toplumsal mücadele biçimini oluşturmuş, TMMOB’nin mücadele biçimini de bu düzlem üzerinden şekillendirerek estetize etmiş, sonsuzlukla buluşturmuştur.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak açmış olduğumuz öykü yarışması ile  Mimar Teoman Öztürk’ün kentlere, yaşama ve toplumsal mücadeleye olan inancının ve katkılarının geliştirilerek sürekliliğini sağlayan, bugün yürütülen kentsel ve mekânsal mücadelede sanatın, sanatçının varlığına olan ihtiyacımızı ve özlemimizi açığa çıkaran, kentsel/mekânsal yaşam mücadelesinin sanat ile harmanlanmasından doğacak olan birlikteliğini arıyoruz.”

KATILIM ŞARTLARI

Yarışmaya katılım şartları  şunlar:

Yarışmaya dosya halinde en çok iki öykü ile başvurulabilir, bu öyküler daha önce basılmamış ve ödül almamış olmalıdır.

Seçici kurul üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

Yarışma herkese açıktır.

Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve belirtilen son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru sahipleri dereceye giren ve basılması uygun görülen öyküler üzerindeki dijital ve basılı tüm kullanım haklarını bedelsiz olarak Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne devrettiğini kabul eder.

Yarışmaya gönderilen öykülerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin öykünün telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda öykü sahibi uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.

Başvuru sahibi yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır. Seçici kurulun yayımlamaya değer bulduğu öyküler kitap haline getirilir.

Yarışmaya gönderilecek eserlerde aranacak şartlar ise şöyle belirlendi:

Öykü; konusu başta Mimarlar Odası olmak üzere, TMMOB’a bağlı odaların mücadele verdiği mekânlar ve alanlara ilişkin olacaktır. Hangi alanın seçileceği yazara bırakılmıştır.

Öyküler Türkçe olmalıdır, çeviri öyküler yarışma dışı bırakılacaktır.

Özgün, sade bir dille, 5.000 ile 15.000 karakter (600-2000 sözcük) arasında yazılmış öyküler değerlendirmeye alınacaktır.

Yarışmaya katılacak öyküler A4 sayfa boyutunda, 1,5 aralıkla, ARIAL 12 punto ile yazılarak bilgisayarda hazırlanacak, 5 kopya halinde çıktı alınmalıdır. Ayrıca bir CD’ye kaydedilerek üzerine isim yazmadan zarfla teslim edilmelidir.

Yarışmacılar, yarışmaya internet üzerinden kayıt yaptıracak ve yarışma başvuru formunu doldurup imzalayarak eserle birlikte teslim edecektir.

Eserlerin teslim edileceği zarfın sol üst köşesinde yarışmacının rumuzu yer almalıdır. (yarışma rumuzu 4 harf ve 3 rakamdan oluşmalıdır. Örn; ZTRK006, TEON234.

Zarfın içerisinde, yarışmacıya ait 12 punto TİMES NEW ROMAN ile yazılmış 800 karakteri geçmeyecek özgeçmiş teslim edilecektir.

Yarışmacılar doldurdukları başvuru formu ve özgeçmişi, adres ve isim bilgilerinin olmadığı bir zarfa koymalıdır.

Yarışmaya teslim edilecek nüshalar -üzerinde yazarına ait rumuzundan başka herhangi bir emare bulunmayan- başvuru formlu ve özgeçmişli zarf bir büyük zarf içerisine konularak kargoyla ya da elden teslim edilecektir.