Tam Yerinden | Pera Müzesi

İstanbul’un panoramik temsilin küresel tarihindeki yerine dair kapsamlı bir bakış sunan Tam Yerinden: İstanbul’a Panoramik Bakışın Tarihi sergisi, 18 Ağustos 2024 tarihine kadar Pera Müzesi’nin 3. katında ziyaret edilebilir.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın iki kurumu Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün yeni sergisi “Tam Yerinden: İstanbul’a Panoramik Bakışın Tarihi”, panoramik temsilin küresel tarihinde İstanbul’un rolünü yeni perspektiflerle izleyiciye sunuyor. 15. yüzyıldan başlayan ve 20. yüzyıla uzanan bir dönemde üretilen panoramik İstanbul imgelerinin interaktif bir deneyim alanı ve 3D animasyon ile birlikte yer aldığı sergide, varlığı daha önce bilinmeyen bir İstanbul panoraması da ilk kez gözler önüne seriliyor.

x

“Panorama” formunun geçmişini eleştirel bir çerçevede, farklı boyut ve bağlamlarıyla ele alan Tam Yerinden: İstanbul’a Panoramik Bakışın Tarihi başlıklı sergi Pera Müzesi’nde ziyarete açıldı. Seutter, Merian, Feraud, Barker, Gudenus, Schranz, Melling, Dunn, Robertson gibi İstanbul’a panoramik bakan sanatçıların çalışmalarından bir seçkiyi bir araya getiren sergi, yangın felaketlerinden sanayileşmeye, panoramaların İstanbul tarihinin farklı unsurlarını belgelemekte nasıl kullanıldığını, üretildikleri döneme referans veren örneklerle gözler önüne seriyor. Küratörlüğünü Çiğdem Kafescioğlu, K. Mehmet Kentel ve M. Baha Tanman’ın yaptığı sergi, panoramik görüntülerin üretim ve tüketimindeki katmanlı ilişkileri mercek altına alırken; bu görüntülerin farklı izleyici kitleleri arasında dolaşımını, algılanma şekillerini, yüzyıllar içinde yaygınlık kazanmış farklı medyalar arasındaki bağlantıları irdeleyen bir bakış açısı sunuyor.

Merkezine 19. yüzyıl panoramalarını ve panoramik imgelerini almakla birlikte, panoramik bakışın erken modern döneme uzanan örneklerini de kapsayan ve İstanbul’un bu tarih içerisindeki konumunu yeniden düşünmeye davet eden sergide, Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyonlarında yer alan, daha önce hiç teşhir edilmemiş ve yayımlanmamış bir erken 19. yüzyıl panoraması da ilk kez gün yüzüne çıkıyor. Sergi, 18 Ağustos 2024 tarihine kadar Pera Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor.