Tallinn Mimarlık Bienali: Gelecek İçin Kaynaklar

Estonya Mimarlık Merkezi tarafından düzenlenen Tallinn Mimarlık Bienali (TAB), bu yıl Gelecek İçin Kaynaklar temasıyla düzenleniyor.

Tallinn Mimarlık Bienali (TAB), mimarlık kültürünü teşvik eden çeşitli bir programa sahip uluslararası bir mimarlık ve şehir planlama festivali. TAB, Estonya ve yabancı mimarlar ile mimarlar ve genel halk arasındaki sinerjiyi teşvik ediyor. Bunu, temas kurarak ve fikir alışverişi yaparak sağlıyor.
Çekirdek program üç ana etkinlikten oluşuyor: Küratöryel Sergi, Sempozyum ve Enstalasyon Programı.

Tallinn Mimarlık Bienali TAB, Estonya Mimarlık Merkezi tarafından düzenleniyor. TAB 2024 bu yıl, “Bir Gelecek İçin Kaynaklar” başlığını taşıyor. Küratöryel ekibin de belirttiği gibi bienal, “geleceği şekillendirmek için yeniden kullanılan kaynaklarla mimarinin nasıl düşünüleceği, tasarlanacağı ve inşa edileceği” konusuna odaklanıyor ve Daniel Walser, Anhelina Starkova, Jaan Kuusemets küratörlüğünde gerçekleştirilecek.

TAB 2022 “Yenilebilir; Ya da Metabolizmanın Mimarisi” Lydia Kallipoliti ve Areti Markopoulou küratörlüğünde ve yerel danışman Ivan Sergejev iş birliğiyle gerçekleştirilmişti. TAB 2019 “Güzellik Önemlidir” başlıklı bienalin küratörlüğünü Dr. Yael Reisner üstlenmişti. Bienal, güzelliğin tabulaştırıldığı ve aşağılandığı yaklaşık seksen yıllık bir uyku döneminin ardından kültürel bir değişimi yansıtarak güzelliğin yeniden nasıl önemli olduğuna odaklanmıştı. Küratörlüğünü Claudia Pasquero’nun (ecoLogicStudio) yaptığı TAB 2017 “bioTallinn”, doğal ve yapay alemler arasındaki sınırları neyin oluşturduğuna dair tipik varsayımlara meydan okumuştu. Marten Kaevats’ın küratörlüğünü üstlendiği TAB 2015 “Kendi Kendini Yöneten Şehir”, kendi kendini yöneten arabalarla geleceğin şehirlerini araştırırken, Aet Ader, Kadri Klementi, Karin Tõugu ve Kaidi Õis’in küratörlüğünü üstlendiği TAB 2013 “Geri Dönüşüm Sosyalizmi”, Tallinn’deki Sovyet dönemi kentsel çevresini yeniden tanımlamıştı. Son olarak, TAB 2011 “Peyzaj Şehirciliği” Villem Tomiste küratörlüğünde gerçekleştirilmişti.

2024 Bienal Metni
Mimarlık dünyayı araçsal olarak şekillendirir, bu nedenle kaynaklarımız gelecekteki gelişim için birincil itici güçtür. Sergi, mimari malzemelerin, bina konseptlerinin ve sosyal planlamanın kaynak çeşitliliğini keşfediyor. Yerel tabana odaklanmasına rağmen, dünya çapında bir perspektife ve eylem çağrısına sahip.

Artan küresel gerilimler mimariye yeni görevler yüklüyor. Mimarları, mimariyi oluşturmanın olağan parametreleri olan sosyal hareketlilik, çeşitlilik ve değişebilirliğin yaratılması için daha az kaynakla baş başa bırakıyor. Böyle bir ortamda nasıl bir yaklaşım benimsemeliyiz? Kitle mimarisi yok olmayacak ancak elindeki kaynakları kabul etmesi gerekiyor. Mimaride kaliteye erişim şanslı bir azınlıkla sınırlı kalmamalı. Sosyal uyumu sürdürmek için herkes için çevresel fırsatlar yaratmalıyız. Mimarlık estetik amaçların ötesine hizmet eder, sosyal yaşamı yaratan güçlü bir dönüştürme aracıdır ancak bunun için inşaat alanını görünmeyen, rahatsız edici ve gizli olanın mimarlığına taşıyarak yükseltmeliyiz.

Sürekli kriz içinde olan ve sürekli değişen çevresel koşulların ortasında mimarlığı destekleyecek kadar istikrarlı bir mimari program nasıl tasarlanır ve inşa edilir?

Sürdürülemez ve mevcut koşulları toplumun gelecekteki gelişimi için kaynaklara dönüştürme zorluğuyla karşı karşıyayız. Yerel kaynakların kullanılması mevcut yapıları güçlendirecek ve gelişme ve ilerlemeye yönelik dönüşümü kolaylaştıracak. Savunuculuk ve yeniden kullanılabilirlik, mimaride gelecekteki inşaatın temelini oluşturacak. Ekonomik olarak yönlendirilen yaşam tarzımıza rağmen binaların çok daha uzun süre kullanımda kalması gerekiyor. Mimaride istikrarlı, geleneksel ve bilinçli bir deneyimin altını oymak çağdaşlığı nasıl etkiler? Son olarak, kentsel planlama stratejilerini patlatırken, Estonya deneyiminden ne öğrenebiliriz?

“Gelecek için Kaynaklar” genel teması altında, büyük mimari kaynak olarak mimarlığı oluşturan üç bölümü bir araya getiriyoruz:

Kaynak 1 : Sosyal Zeka
Zeka, mimariyi öngörüyor ve kentsel vizyonları kışkırtıyor. Binanın uygulanabilirliği, içinde yaşadığımız sosyal alanın entelektüel perspektiflerine bağlı. Özel ve kamusal çıkarlar tarafından yönetilen eksiksiz kent bolluğu, “Sosyal Zeka” bölümünün bir alanını oluşturuyor. Beklenmedik şeylerin zorladığı sosyal şehircilik şehirlerimizi nasıl canlı tutuyor? Sınırlı maddi kaynaklara sahip bir şehre girmek için aklımızı nasıl kullanabiliriz? Bina, insanları kendine çekerek, yaşanabilir kentin en güçlü aracı olan kamusal topluluk duygusunu nasıl oluşturuyor ve küresel bir kentsel politikada yerelin yeri ne? Mimari zekanın olanaklarını ortaya çıkararak görünmeyeni inşa etmek için kentlere bir araç vermek öneriliyor.

Kaynak 2 : Bina Konsepti
Malzemelerin ve sosyal gücün bir araya gelmesi, binanın mekânsal oluşum düzenini ayarlar. Sonsuz olanı tipleştirmeyi amaçlayan “Bina Konsepti” bölümü, gelecek mimarinin olanaklarını inşa etmek için dönüştürücü araçlar arıyor. Yapıları yalnızca inşa edilmiş bütüncül formlar olarak değil, aynı zamanda anlamlandırma sistemleri olarak konumlandırarak, şehirlerimizde yalnızca güvenliği değil, aynı zamanda bir anlamı da deneyimliyoruz. Binalarımız için iç modelleme, tipolojik lojistik ve yapısal güçlendirme konularında birçok fikir bu bölümde incelenecek. Yerel mimarinin düşük geometrileri, çağdaş konstrüktiflerin kısıtlamaları, savunulabilir mimarinin mekansal karmaşıklığı, mevcut binaların tipifikasyonu ve yapısal olasılıkları ortaya çıkarılacak.

Kaynak 3 : Malzeme Oluşumu
Bir kaynak olarak maddi kültür, bir mimarın bağlı olduğu temel rezervlerden biridir. Yapı malzemelerine ilişkin anlık kararların geliştirilmesi son derece önemlidir. Olası her türlü malzeme detaylandırmasının ardında, toplumda sürekli değişen entelektüel ilişkiler olarak var olan ve materyal alakayı algılayan şekillendirici bir efsane buluruz. Peki malzemeleri mimari etrafında nasıl organize ediyoruz? Malzeme anlayışımız mimari zamana göre nasıl tanımlanıyor ve gelişiyor? Malzeme pragmatizmi kentsel kuralları nasıl belirliyor ve somut inşaat yoluyla sosyal krizlere nasıl yanıt veriyor? Malzeme Oluşumu bölümü, mimaride egemen malzeme ilkeleri üzerine hem sorgulama hem de cevaplama için bir alan sağlayacak.