Talas Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi Kentsel Tasarım Yarışması

Talas Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi Kentsel Tasarım Yarışması aracılığı ile Talas’a özgü nitelikli ve çağdaş bir kentsel peyzaj / açık kamusal alan tasarımı elde edilerek, kentin kamusal yaşantısında önemli bir kültür odağının oluşması bekleniyor.

Kayseri Talas Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi iş birliği ile düzenlenen serbest, ulusal, tek aşamalı ve ortakçıl “Talas Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi Kentsel Tasarım Yarışması” sayesinde güncel ve geleceğe yönelik potansiyellerin, işlevsel, ekonomik ve yenilikçi çözüm önerilerinin ortaya çıkması, kente değer katan proje ve müelliflerin saptanması, kentsel yaşam kalitesinin artırılması ve yaratıcı kamusal kullanım senaryolarının geliştirilmesi amaçlanıyor. Mimarlık, şehircilik, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı ile diğer tüm mühendislik alanlarında tasarım kültürünü geliştirecek, güzel sanatların, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesini teşvik edecek, etik değerlerin yerleşmesine, ekiplerin ulusal ve uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamı sağlayacak bu yarışma sayesinde, evrensel tasarım ilkelerini gözeten güzel sanat eserlerinin uygulanabilmesine ve bunlarla ilişkili nitelikli sosyal çevrelerin oluşmasına imkan verecek özgün çözüm önerilerinin ortaya çıkması hedefleniyor.

Kayseri Talas ilçe sınırlarındaki yarışma alanı, Talas’ın Kiçiköy Mahallesi sınırları içinde Tablakaya ve Mevlana Mahallelerinin kesişim noktasında yer alıyor. Yarışma alanı, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Yerleşkesi’nin 100.861,46 m2’lik bir kısmının Kayseri Talas Belediyesi’ne tahsis edilmesiyle elde edilmiş ve Eğitim Alanı olarak ayrılan kısmı dışında kalan 72.300 m2’lik alanda Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi yapılması kararı verilerek yarışmaya açılmış.

Yarışma alanının kuzeybatı sınırı Atatürk Bulvarı’na ve Derevenk Vadisi’ne bağlanan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ile, kuzeydoğu sınırı ise kentin kuzeyinden alana kadar uzanan Halef Hoca Caddesi ile tanımlanıyor. Araç trafiğinin yoğun olarak aktığı bu iki ana ulaşım arteri arasında konumlanan yarışma alanı, güney-batı sınırında Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ile komşu olup, güney doğusundaki Say 1. Sokak ve Ulus Sokak sayesinde Talas Kültür Rotası’nın ve yaya güzergahının önemli odak noktalarından biri olan Gölbaşı Meydanı ile ilişkileniyor.

Yarışma TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası üyelerinin katılımına açık olup, ekip içerisinde müellif olarak en az bir mimar, bir peyzaj mimarı, bir şehir plancısının bulunması gerekiyor. Her üç disiplinin de ekip içerisinde müellif olarak bulunması zorunlu.

Detaylı bilgi ve şartname için tıklayınız.

Yarışma Takvimi
Soru sormak için son gün: 06.05.2021
Yanıtların ilanı: 11.05.2021
Projelerin son teslim tarihi: 27.07.2021
Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi: 31.07.2021
Sonuçların ilanı: 06.08.2021

Jüri
Ömer Selçuk Baz, Mimar
Belemir Dalokay, Peyzaj Yüksek Mimarı
Barış Ergen, Şehir Plancısı, Prof. Dr., ERÜ ŞBP Bölümü Öğretim Üyesi
Hasan Sıtkı Gümüşsoy, Mimar
Deniz Güner, Mimar, Prof. Dr., DEÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi (Jüri Başkanı)

Ödüller
1. Ödül: 120.000 TL
2. Ödül: 100.000 TL
3. Ödül: 80.000 TL
1. Mansiyon: 60.000 TL
2. Mansiyon: 50.000 TL
3. Mansiyon: 40.000 TL
Satın Alma: 50.000 TL