Shitang İnternet Konferans Merkezi

Mimari Tasarım
AZL Architects

Tasarım Ekibi
Zhong Huaying, Zhang Lei, Xi Hong

Proje Yeri
Nanjing, Çin

Tamamlanma Tarihi
2016

Proje Alanı
3.000 m²

Fotoğraflar
Yao Li, Hou Bowen

AZL Architects tarafından, Çin kırsalının geleneksel yapılarından “komün oditoryumları” ve “yeşil evler”den esinlenerek tasarlanan Shitang İnternet Konferans Merkezi, ön üretimli ve ince strüktürel elemanlarıyla teknolojinin kırsal bölgelere entegrasyonuna başarılı bir örnek oluşturuyor.

Kırsal modernleşme ve kentleşme eğilimi kaçınılmaz olarak yeni işlevleri beraberinde getiriyor. Çok işlevli Shitang İnternet Konferans Merkezi, bu bağlamda başarılı bir örnek oluşturuyor .

Çin’in Nanjing şehrinde, Jiangning bölgesindeki Shitang Köyü projesi kapsamında, kamu binaları kırsal bağlamda yeniden inşa edilmeye çalışılıyor. Endüstrileşme ve gelişen ön üretim teknolojileri ile kamusal yapılar kırsal bağlamda hızlı bir şekilde üretilirken kırsalın orijinal, ilkel hissiyatı da korunuyor.

Konferans ve kültürel performansların çok yönlü ihtiyaçlarını karşılamak ve köylülerin yerel gelenekler için bir araya geleceği mekanlar sunmak üzere tasarlanan İnternet Konferans Merkezi, aynı zamanda internet girişimciliği yarışmaları için kalıcı bir mekan sağlıyor.

Çin kırsalının geleneksel yapılarından “komün oditoryumları” ve üretim tesisleri olarak “yeşil evler”, detaylı analiz edilerek yapının mekansal kurgusunu ve formunu şekillendirmiş. Komün oditoryumlarının çift eğimli çatıları tasarımda yer bulmuş.