San Deco Mimari Proje Yarışması: “Duvarın Ötesinde”

San Deco Mimari Proje Yarışması: “Duvarın Ötesinde”, günümüze kadar kavramsal, programa yönelik, yapısal veya imgesel olarak çeşitli anlamlar yüklenilen duvar hakkında yeniden düşünmeye ve kentleri, eylemleri, yapıları, imgeleri ve mekanları var eden duvarları yeniden tasarlamaya davet ediyor.

Mekanın, eylemlerin, gündelik hayatın, kültürün ve kentin biçimlenmesinde önemli kavramsal ve yapısal unsurlardan biri olan duvara odaklanmak ve içeriğini sorgulamak, Covid-19 pandemisinin insanları mekanlarının sınırları içinde izole olmaya zorunlu tutması nedeniyle anlamlı hale geldi. Herkes gibi bizler de hayatta kalmak için evimize sığındık ve tüm günlük yaşam pratiklerini evin duvarları arasına sıkıştırdık. Dolayısıyla bugün mekanı üreten tüm kavramsal ve yapısal araçlar hakkında düşünmek ve sorgulama yapmak için elimizde önemli bir fırsat var. Bu bağlamda, bu yarışma günümüze kadar kavramsal, programa yönelik, yapısal veya imgesel olarak çeşitli anlamlar yüklenilen duvar hakkında yeniden düşünülmesini amaçlıyor. Duvar hakkında düşünmek sadece yapısal bir araca odaklanmak anlamına gelmez; kentsel, kamusal, özel mekanların ve bunların var edilmesine yönelik kavramsal ve yapısal araçların sorgulamasını gerektirir. Böylece, mekanı üretmeye yönelik süregelen kavramsal yaklaşımların ve üretimlerin sınırları keşfedilebilir; belki de bunların “ötesine” geçilebilir. Yarışma bu kapsamda tasarımcıları kentleri, eylemleri, yapıları, imgeleri ve mekanları var eden duvarları, yaptıkları sorgulamanın araçları olarak yeniden tasarlamaya davet ediyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yarışma Takvimi:
Soru sormak için son tarih: 11 Mayıs 2020
Soruların yanıtlanması: 16 Mayıs 2020
Proje gönderme son tarihi: 8 Haziran 2020
Sonuçların açıklanması: 15 Haziran 2020
Dijital kolokyum: 20 Haziran 2020

Jüri
Murat Sönmez, Mimar (Jüri Başkanı)
Nesli Naz Aksu, Mimar, Peyzaj Mimarı
Şaha Aslan, İç Mimar
Nihat Eyce, Mimar
Pelin Gürol Öngören, İç Mimar
Aslı Özbek, Mimar
Ali Sinan, Mimar

Ödüller
1.’lik ödülü: 5.000 TL
2.’lik ödülü: 2.500 TL
3.’lük ödülü: 1.500 TL
Eşdeğer mansiyon: 3 kişiye 1.000 TL
Jüri özel ödülü: 1.000 TL ve uygulama