Salgınlar ve Sağlık Emekçilerini Anma Mekanı Tasarım Yarışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Salgınlar ve Sağlık Emekçilerini Anma Mekanı Tasarım Yarışması” ile hem kentin binlerce yıllık salgınlar tarihinin aktarılması hem de bugün sürmekte olan Koronavirüs (Covid-19) salgınında çok çalışan, emek veren ve yaşamlarını kaybeden sağlık emekçilerinin anılması hedefleniyor.

Asya ile Avrupa arasında kara ve deniz yollarının merkezi olan İstanbul, tarih boyunca sayısız salgına tanıklık etmiştir. İmparatorluklara başkentlik yapan, dünya ticaretinin ve farklı kültürlerin kesişme noktasında yer alan İstanbul, yoğun şehir nüfusu nedeniyle bulaşıcı ve salgın hastalıkların hemen hepsinden etkilenmiştir. Salgınlar, VI. yüzyılın ortalarında başlayan Jüstinyen Vebası’ndan, günümüzdeki Koronavirüs (Covid-19) pandemisine kadar yüzbinlerce kişinin hayatına mal olmuş, kuşaklar boyunca gündelik yaşamı etkilemiş ve kentin toplumsal, ekonomik ve mekansal biçimlenmesinde önemli rol oynamıştır.

İstanbul’da salgınların yoğun olarak yaşandığı, tarihte ve kent hafızasında izler bıraktığı bölgelerden biri de Beyoğlu-Şişli bölgesidir. Kozmopolit İstanbul’un en hızlı dönüşen bölgelerinden birisi olan alan, aynı zamanda çok sayıda sağlık yapısını, hastaneyi ve beraberinde birçok anlatı ve tarihsel mirası da bünyesinde barındırmaktadır.

Bu tarihsel miras ve anlatıyı günümüze aktarmanın önemli bir ara yüzü olarak anma mekanları geçmiş, günümüz ve gelecek arasında bağ kuran, kolektif belleğin canlı tutulmasını sağlayan temsil alanlarıdır. Anma pratiğinin nasıl mekansallaşacağı günümüz güncel sanat ve tasarım tartışmalarında önemli bir konu olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda salgınların etkisi ve devam eden Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede sağlık emekçilerinin anılmasına yönelik sunulacak sanat ve tasarım önerileri bu yarışmanın temel konusudur.

İstanbul’un merkezi noktalarından biri ve aynı zamanda çevresiyle birlikte önemli bir tarihi sağlık bölgesi olan alanın, yarışmacılar tarafından çok boyutlu ve katmanlı olarak değerlendirilmesi ile hem kentin binlerce yıllık salgınlar tarihinin aktarılması hem de bugün sürmekte olan Koronavirüs (Covid-19) salgınında çok çalışan, emek veren ve yaşamlarını kaybeden sağlık emekçilerinin anılması hedeflenmektedir.

Detaylı bilgi ve şartname için tıklayınız.

Yarışma Takvimi
Ön seçim şartnamesinin ilanı: 14 Mart 2021, Pazar
Ön seçime başvuru için son tarih: 7 Nisan 2021, Çarşamba
Ön seçime posta yoluyla teslim alım için son tarih: 9 Nisan 2021, Cuma
Ön seçim sonuçlarının ve yarışmanın ilanı: 12 Nisan 2021, Pazartesi
Soru sormak için son tarih: 4 Mayıs 2021, Salı
Yanıtların ilanı: 10 Mayıs 2021, Pazartesi
Projelerin son teslim tarihi: 29 Haziran 2021, Salı
Posta ile teslim alım için son gün: 1 Temmuz 2021, Perşembe
Jüri çalışması başlangıcı: 10 Temmuz 2021, Cumartesi
Kolokyum ve ödül töreni: 31 Temmuz 2021, Cumartesi

Jüri
Rahmi AKSUNGUR, Heykeltıraş
Fatih ARTVİNLİ, Tıp Tarihçisi
Devrim ÇİMEN, Mimar
Belemir DALOKAY, Peyzaj Mimarı
Ebru ERBAŞ GÜRLER, Peyzaj Mimarı
Meriç HIZAL, Heykeltıraş (Jüri Başkanı)
Metin KILIÇ, Mimar

Ödüller
1. Ödül: 120.000 TL
2. Ödül: 90.000 TL
3. Ödül: 60.000 TL
1. Mansiyon 40.000 TL
2. Mansiyon 35.000 TL
3. Mansiyon 30.000 TL
4. Mansiyon 25.000 TL
5. Mansiyon 20.000 TL