“Rethink the City; New Approaches to Global and Local Urban Challenges”

Delft University of Technology tarafından düzenlenen, düşük ve orta gelirli ülkelerin (Global South) kentsel zorluklarını ele alan ücretsiz ve online eğitim programı “Rethink the City; New Approaches to Global and Local Urban Challenges” 19 Şubat’ta başlıyor.

Delft University of Technology, 17.000’den fazla katılımcıyla gerçekleşen iki başarılı eğitimin ardından 7 hafta sürecek yeni online eğitim programını başlatıyor.

Program kapsamında, düşük ve orta gelirli ülkelerin (Global South) kentsel zorlukları ele alınacak. Geleneksel kentsel strateji ve politikaların ötesine geçen üç farklı konu üzerinde durulacak: mekansal adalet, konut tedariği ve yönetimi, kentsel esneklik… Kısa teorik dersler, vaka çalışmalarının sunumu, uygulamacıların ifadeleri ve ödevler ile kentsel çevre hakkında eleştirel bir bakış açısı geliştirilecek ve bu bilginin analitik araçlara, yenilikçi kentsel çözümlere nasıl dönüşebileceği sorgulanacak.

Ek olarak, Delft University of Technology, programın katılımcılarından seçilecek bir kişinin “Planning and Design with Water” başlıklı yaz okulu için eğitim, konaklama ve ulaşım masraflarını karşılayacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.