Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı ve Müzesi

Mimari Tasarım
SE Mimarlık

Tasarım Ekibi
Selim Velioğlu, Erce Funda, Orkun Özüer, Ersen Gömleksiz, Aykut Çeliköz

İşveren
KKTC İçişleri Bakanlığı

Ana Yüklenici
Gerçek İnşaat

İnşaat Mühendisliği
Bülent Deveci, Yıldız Gövsa

Makine Mühendisliği
Cafer Aktürk, Aysan Cümbezli

Elektrik Mühendisliği
Fadıl Korkut

Peyzaj Tasarımı
Belemir Dolakay, Simtaç Hocaoğlu, Dilşen Kara

Mimari Mesleki Kontrollük
SE Mimarlık

Şantiye Yöneticisi
Ulus Gerçek

Projelendirme Tarihi
2016

Tamamlanma Tarihi
2020

Proje Alanı
23.200 m²

Fotoğraflar
Mehmet Gökyiğit, Atilla Karadere

SE Mimarlık tarafından Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın doğa ve yurt sevgisi ile yoğrulmuş alçakgönüllü kişiliğini yansıtmak hedefiyle tasarlanan Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı ve Müzesi, kendiliğindenlik içeren, dayatmacı olmayan, insani bir mekansal kimliğe sahip.

2012 yılında sonuçlanan yarışma sonrasında uygulama projelerinin hazırlanması konusunda 1. ödülü kazanan tasarımcılar ile işveren arasında anlaşma sağlanamamış. Bu noktada bir mesleki dayanışma örneği yaşanmış ve 1. ödül sahibi müellifler, işverene böyle bir durumda 2. ödülü kazanan tasarımcılardan teklif alınmasının şartname gereği olduğunu hatırlatmış. Böylece KKTC Yönetimi ve Denktaş Vakfı, yarışmada 2. olan SE Mimarlık tasarımının uygulanmasına karar vermiş.

Yarışma projesinin yapılan değerlendirme toplantılarında belirlenen ilke ve beklentiler doğrultusunda revize edilmesiyle oluşturulan tasarımın uygun bulunmasıyla birlikte de uygulama projesi çalışmalarına başlanmış ve Ocak 2016’da tamamlanmış.

İnşaat Eylül 2020 itibariyle ana ihale dışında tutulan anı duvarına yerleştirilecek mask, yazıt duvarlarına işlenecek özdeyişler ve müze koleksiyon kurgusu dışında tamamlanmış. Müze iç mekanlarına ilişkin çalışmalara Denktaş Vakfı’nın beklentilerinin netleşmesi ve sergileneceklerin toplanıp, sınıflandırılması sonrası devam edilebilecek.

Anıt Mezar ve çevresi Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın doğa ve yurt sevgisi ile yoğrulmuş alçak gönüllü kişiliğini yansıtan anlamsal ve mekansal bir bütünlüktür. Canlılık katmanı yeşil örtü bir yandan topraktan gökyüzüne doğru yükselirken diğer yandan da örtüde bırakılan boşluktan başlayarak anıt mezar duvarı boyunca yeşil bir şelale olarak tören alanına erişiyor. Böylelikle ana yaklaşım alanından başlayarak algıya sunulan ana temanın tören alanı içinde ve tören esnasında devamlılığı sağlanıyor.

Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı bir anlamda da yurttaşların altında buluştuğu bir çatıdır. Kabir bölümünün tören alanına bakan yönündeki yeşil duvar, sunak taşı, kuşların su içebildiği kuşlar sunağı, ziyaretçileri yağmurdan koruyacak revak ve ana örtü temel unsurlar. Elde edilmeye çalışılan, kendiliğindenlik içeren, dayatmacı olmayan, insani bir mekansal kimlik.

Canlılık katmanını oluşturan mezar örtüsü üzerindeki çayır çimeninin, mezar ön duvarındaki ve kuşlar sunağındaki sarmaşıkların zaman içinde baskın hale gelmeleriyle tasarım başlangıçta hedeflenen mekansal kimliğe ulaşmış olacak.