NYC (Not Your Car)

Practice for Architecture and Urbanism, NYC (Not Your Car) isimli proje ile araç kullanımını kısıtlayarak ve kamusal alanı yeniden kurgulayarak New York sokaklarının alternatif kullanımlarını öne çıkarmış.

Küresel salgın, insanların arabalara bağımlılığını azaltırken, gerekli sosyal mesafeyi sağlamak için gelişmiş kentlerde daha fazla alana ihtiyaç duyulduğu gerçeğini ve kamusal alan yetersizliğini daha görünür kıldı. Araç kullanımının azalmasıyla birlikte hava kirliliğinin de önemli ölçüde azalması, eski yaşam tarzımızı güncelleme ve kentlere ilişkin yenilikçi fikirlerin üretilmesi ihtiyacını ortaya çıkardı.

Practice for Architecture and Urbanism (PAU), New York’un özel araçlardan arındırılmış halini hayal ederek projeye dönüştürmüş. NYC (Not Your Car) isimli proje ile sokakların ve kamusal alanın potansiyeli ortaya çıkarılarak yayalar tarafından kullanımı artırılmış. Kamusal alanı yeniden kurgulayan proje ile şehrin mekanlarının alternatif kullanımları öne çıkarılmış.

Çift yönlü bisiklet şeritleri kurgulanarak bisiklet kullanımının araba kullanımına bir alternatif oluşturması hedeflenmiş. Aynı şekilde, araba trafiğinden bağımsız otobüs yolları ile metro kullanımındaki yoğunluğun azaltılması önerilmiş. Tasarımda Manhattan Köprüsü’nün alternatif kullanımları ile ilgili öneriler de yer alıyor.

Bu konsept ile PAU, şahsi araç kullanımının yerel yönetimler tarafından kısıtlanması durumunda kent dokusunun yaya lehine önemli ölçüde değişeceğini öne sürüyor.