Nesiller Boyu Kültürel Miras: Fırsatlar ve Sorumluluklar Paneli

ICOMOS Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü 2018 etkinliği olarak Bursa Alan Başkanlığı, 20 Haziran 2018 tarihinde “Nesiller Boyu Kültürel Miras: Fırsatlar ve Sorumluluklar Paneli”ni ve “Bursa’da UNESCO Dünya Miras Alanları Öğrenci Resim Sergisi”ni gerçekleştirecek.  

Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası ilan edilişinin 4. Yıldönümünde, ICOMOS Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü 2018 etkinliği olarak Bursa Alan Başkanlığı, 20 Haziran 2018 tarihinde Tayyare Kültür Merkezi’nde “Nesiller Boyu Kültürel Miras: Fırsatlar ve Sorumluluklar Paneli”ni ve “Bursa’da UNESCO Dünya Miras Alanları Öğrenci Resim Sergisi”ni gerçekleştirecek. Panelin Oturum Başkanı İstanbul Kültür Üniversitesi Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu. Panelde Oxford Brookes University, ICOMOS-UK Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Aylin Orbaşlı “Kentsel Miras Kimlik Tanıtım ve Aidiyet”,  Yıldız Teknik Üniversitesi ICOMOS Uluslararası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeynep Gül Ünal “Kültür Varlıkları ve Afet Yönetimi, Gelecek için Şimdiyi Korumak”, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel “Gelecek Kuşaklara Miras; Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasında Riskli Alanlar” ve Genç ICOMOS Türkiye Temsilcisi Dr. Mimar Deniz İkiz Kaya “Genç Nesiller için Tarihi Kentsel Peyzaj: Kentsel Miras Yönetimine Yerel Toplulukların Katılımı” başlıklı birer sunum yapacak.