“Modern Mimarlık Araştırmaları Destek Programı”

Mimarlar Derneği 1927, Türkiye’de modern mimarlık mirasının belgelenmesi, korunması ve modern mimarlık mirası hakkında toplumsal farkındalık yaratılmasına yönelik, bağımsız ve lisansüstü çalışma yapan araştırmacıların ve akademisyenlerin geliştirecekleri projeleri, faaliyetleri desteklemek amacıyla “Modern Mimarlık Araştırmaları Destek Programı”nı başlatıyor.

Mimarlar Derneği 1927, Ankara başta olmak üzere Türkiye’de modern mimarlık mirasının belgelenmesi, korunması ve modern mimarlık mirası hakkında kamuoyunun, sivil toplum örgütlerinin bilgilendirilmesi ve toplumsal farkındalık yaratılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla “Modern Mimarlık Araştırmaları Destek Programı”nı düzenledi.

Program disiplinler arası, özgün ve yaratıcı proje önerilerine açık. Program kapsamında bağımsız araştırmacıların, akademisyenlerin ve lisansüstü çalışma yapan araştırmacıların geliştirecekleri projeler ve faaliyetler desteklenecek.

Önerilen projelere sağlanacak destek, gereksinim duyulan maddi ihtiyaçların kısmen ya da tamamen karşılanmasına yönelik olabileceği gibi; dernek mekanında etkinlik organizasyonu yapma imkanı, kurumsal ve akademik birliktelikler ve bağlantıların kurulması için danışmanlık sağlamak veya yapılan çalışmaların tanıtımına, sunumuna ve yayınına yardımcı olmak şeklinde de olabilecek.

En çok 3 proje desteklenecek. Projelere sağlanacak maddi ihtiyaç desteği toplam 15000 TL. Desteklenecek projelerin her birine verilecek maddi katkı miktarı, araştırmacı tarafından sunulan bütçe kapsamında ve değerlendirme komisyonu tarafından belirlenecek. Önerilen projelerin en çok 6 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Araştırmacılar, aşağıda belirtilen belgeleri Mimarlar Derneği 1927’ye e-posta yoluyla, 10 Nisan’a kadar ileterek destek başvurusunda bulunabilir.

Destek Programına başvurmak için gerekli belgeler:

  1. Başvuru formu (http://www.md1927.org.tr/bellek/duyurularadresinden indirilebilir)
  2. Proje tanıtım dosyası

A4 formatında hazırlanacak tanıtım dosyasında aşağıda yer alan bilgiler sunulmalıdır:

  • Proje özeti
  • Projenin amaçları ve kapsamı
  • Proje takvimi
  • Araştırma ekibi bilgileri (varsa), (isim, meslek, uzmanlık alanı, varsa bağlı olduğu kurum/ofis, projedeki görevi)
  • Proje konusu hakkında daha önce yapılmış çalışmaların/araştırmaların listesi,
  • Sürmekte olan bir proje ise projenin ne aşamada olduğu,
  • Ön görülen akademik ve/veya toplumsal katkı/lar,
  1. Araştırmacı özgeçmişi, iletişim bilgileri ve fotoğrafı (fotoğraf formatı serbest)