Mimarlıkta Orantı

Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, August Thiersch ve Heinrich Wölfflin’in konuyla ilgili görüşlerinden oluşan “Mimarlıkta Orantı” başlıklı kitap, Alp Tümertekin ve Nihat Ülner çevirisiyle, Janus Yayıncılık tarafından yayımlandı.

Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, “Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle” başlıklı hacimli eserinde orantı sorununu kendi açısından serimler. August Thiersch 1883 yılında “Mimarlıkta Orantı” başlıklı incelemesini yayınlar. E. E. Viollet-le-Duc’ün on beş yıl önce yayınlanan yaklaşımını ele alır ve benzeşimin mimarlıkta orantının temeli olduğunu savunur. Bu metnin yayınlanmasından altı yıl sonra, İsviçreli sanat tarihçisi Heinrich Wölfflin, övdüğü bu kuramı Antik Yunan tapınakları, Rönesans kilise ve palazzo’larına uygular. Mimarlıkta Orantı isimli bu derlemede mimarlıkta orantı konusu, bu üç ana metinle ele alınıyor.