Mimari ve Tasarımda Sınırlar

Roca Gallery, önde gelen mimar, tasarımcı, şehirci ve akademisyenlerin katıldığı disiplinlerarası bir panelden derlenmiş makalelerden oluşan bir seçki aracılığıyla, sınırların evlerin, mahallelerin ve şehirlerin, sosyal ve mekansal yapılarını nasıl etkilediğini inceliyor.

Roca’nın mimari, tasarım ve sürdürülebilirlik üzerine çağdaş tartışma ve araştırma için kurulan çevrimiçi platformu Roca Gallery, ayın son konusunu sektör temsilcileriyle buluşturdu.

Mart ayında halihazırda okuyucuya sunulan makaleler arasında; yazar, danışman ve küratör Clare Farrow, Covid-19 salgınının iç tasarım trendleri ve ev fikri üzerindeki etkisini inceliyor. Mimar, akademisyen ve şehir plancısı Zaida Muxí ise “her zaman görünmeyen ve özellikle kadınlar için sosyal ve kentsel eşitsizliklere yol açan sınırlar”dan bahsediyor.

Farklı bir makalede ise mimar Jorge Arditti, insanlığın dengeli bir şekilde bir arada yaşamasına katkıda bulunabilecek sınırlar belirlemenin önemi üzerine konuşuyor ve mimarinin bu amaca nasıl yardımcı olabileceğini açıklıyor. Arditti, argümanını ödüllü projesi The Memory and Tolerance Museum of Mexico City’yi ele alarak destekliyor. Amerika kıtasında bir mimarın kendi coğrafi ve kültürel ortamı dışında çalışmasının zorluklarını tartışan Josep Ferrando’nun yazdığı bir makaleye zemin hazırlıyor. Afrika’da mimar Albert Faus, 2010 yılından bu yana inşaat ve geliştirme projelerini yönettiği Burkina Faso’nun birçok karşıtlığı arasında uzlaşı sağlamak için yeni mimari dillerin geliştirilmesi gerektiğini savunuyor.

Küresel Güney ile küresel Kuzey arasındaki sınırlar konusu, Nisan ayı sonuna kadar rocagallery.com’da ele alınmaya devam edecek. Araştırmacı, mimar ve hümanist Nasr Chamma, mülteci kamplarında ihmal ve yeniden yerleşim arasındaki sınırları inceleyecek. Afrika-Brezilya sanatsal üretim, sanat ve tasarım danışmanı Everton Barreiro, küresel Güney ile küresel Kuzey arasındaki jeopolitik, sosyoekonomik, kültürel ve ırksal sınırları tartışacak.

Roca Gallery’nin üniversitelerden çıkan en iyi yetenekleri destekleme hedefine paralel olarak, Şikago Illinois Üniversitesi mimarlık öğrencisi Cecilia Guillot’un Monterrey’in şehirlerin somut olmayan sorunları hakkındaki makalesine de yer verecek.

Özel ve kamusal alanlar arasındaki giderek karmaşıklaşan sınırlar, mimar Pedro Novo’nun yazdığı bir makalenin konusu olacak. Kara ve su arasındaki sınırların ilham verici dinamikleri, UADE’de Mimarlık ve Tasarım Bölümü’nde Mimar ve Fakülte Dekanı olarak görev yapan Roberto Converti tarafından sektör temsilcilerine aktarılacak.

Etkinlik; mimar Maria Buhigas ile California Üniversitesi, San Diego profesörleri Teddy Cruz ve Fonna Forman arasında Tijuana/San Diego’nun kentsel politikayı yeniden düşünmek için uygun maliyetli konut ve kamusal alanlar üzerinden kültürel üretim alanları hakkındaki konuşması ile tamamlanacak. Mart ayının başında ilgili konuyla başlayan makale yayını, Nisan ayının sonuna kadar devam edecek.