MG08

Mimari Tasarım
BURR Studio

Proje Yeri
Madrid, İspanya

Yüklenici
Proingenia Proyectos

Tamamlanma Tarihi
2020

Fotoğraflar
José Hevia

BURR Studio tasarımı MG08, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre farklı birimlere ayrılabilen esnek bir konut oluşturmaya yönelik mimari bir müdahale.

BURR Studio; pek çok kişinin yaşamları, aile nüfusu ve sosyo-ekonomik koşulları zaman içinde değişse de genellikle büyüdükleri aile eviyle benzer özelliklere sahip konut modellerine yönelmeleri gerekçesiyle “ev”i kullanıcıların değişikliklerine uyum sağlayabilen ve dönüşebilen bir sistem olarak yorumlamış.

MG08 (María Guerrero) ikiye bölünmüş bir ev. Mal sahipleri, evin yarısına yerleşerek diğer yarısını bağımsız bir ev olarak kiralamayı hedeflemiş. İki konut arasındaki ayrım, mekanların genişliğini değiştirmek üzere kısmen veya tamamen yıkılabilen bir akustik duvar ile sağlanıyor. Model, sakinlerin ekonomik veya mekansal ihtiyaçlarına paralel olarak gelişebiliyor; böylece mekan belirli bir süre için tek bir birim halinde birleştirilerek gelecekte tekrar iki bağımsız mekan haline gelebiliyor.

Projenin yer aldığı zemin kat mekanı, daha önce endüstriyel, ticari ve sportif amaçlarla kullanılmış. Bu sebeple, tasarımda bu işlevlere referans veren malzemeler kullanılmış ve tasarımın konseptine uygun olarak ham, bitmemiş bir yapı görünümü kazanmak hedeflenmiş.