Marka Prestijini Yansıtan LAV Genel Müdürlük Ofisi’nde OSO Mimarlık İmzası…

Ulusal ve uluslararası ölçekte çalışan kurumsal firmaların marka kimliğine ve stratejisine vurgu yapan iç mekân tasarımlarıyla nitelikli projelere imza atan OSO Mimarlık, LAV Genel Müdürlük Ofisi projesinde 2600 m²’lik alanda düzenlediği açık ofis kurgusunda marka logosunu bir iç mekân ögesine dönüştürmeyi başarmış.  

Global ölçekte kurumsal firmaların mimari ve iç mimari projelerinde fark yaratan çözümlere imza atan OSO Mimarlık tarafından kurum kimliğine entegre olacak şekilde tasarlanan LAV Genel Müdürlük Ofisi, genel konsept kurgusunu markanın kendi kurumsal kimliğinden almış. Türkiye’nin önde gelen sofra cam üreticilerinden Gürallar’ın yeni markası “LAV” ve Gürallar Yönetim Kurulu’na ait ofis, 2600 m²’lik alanıyla Kartal’da konumlanmış. Tasarımda açık ofis düzeninde, şeffaflığın maksimize edildiği ve marka kurumsal renklerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı bir konsept tercih edilmiş.

Tasarım düzleminde imzası, kurumsal kimliğe vurgu yapan kurgular oluşturmasıyla ayrılan OSO Mimarlık, ofisin birçok yerinde karşımıza çıkan diyagonal çizgi dokusuyla marka logosunu bir iç mekân ögesine dönüştürmüş. OSO Mimarlık, açık ofis şeklinde kurgulanan projenin hem plan kurgusunda yaptığı düzenlemelerle hem de özel malzeme kullanımıyla ofis iç mekânında oluşabilecek akustik sorunlar ve tekdüzelik gibi konuların önüne geçmiş. Bu doğrultuda, çalışma mekânlarının arasında, lounge ve kitaplıktan oluşan bir sosyalleşme alanı planlamış ve ofis mekanında oluşabilecek tekdüzeliğin önüne geçmiş. Mekânın tavanında asma tavan niteliğinde yüksek yoğunluklu cam yünü paneller tercih eden OSO Mimarlık kurucuları, açık ofislerde sıklıkla yaşanan akustik problemlerin önüne geçerek mekanda çalışanlar için gerekli optimum akustik konforu sağlamış.

Genel anlamda, tasarlanan ofis mekânında firma kimliği ve faaliyet alanı gözetilerek bu kimliği yansıtacak tasarım kararları projenin oluşturulmasında OSO Mimarlık için yönlendirici olmuş ve kullanıcı profili ve ihtiyaçları da gözetilerek mekân kullanıcılarında aidiyet hissi oluşturulması hedeflenmiş.