Manama Postanesi Restorasyonu

Mimari Tasarım
Studio Anne Holtrop

Proje Yeri
Manama, Bahreyn

Tamamlanma Tarihi
2019

Toplam İnşaat Alanı
1500 m²

Fotoğraflar
Anne Holtrop, Maxime Delvaux

Studio Anne Holtrop tarafından restore edilen Manama Postanesi, Bahreyn’deki en eski kamu binası olup restorasyon sonrasında yeniden halkın gündelik kullanımın bir parçası haline getirilmiş. 

Manama Postanesi, inşa edildiği 1937 yılından beri Bahreyn’deki en eski kamu binalarından biri. eskiden Gümrük Binası olarak kullanılan yapı, 15. dönem Aga Khan Mimarlık Ödülü (2020-2022) kapsamında kısa listesine seçildi.  1980’lerde yapılan restorasyon sonrası binayı tanınmaz hale getiren beton ve çelikten yapılmış cephe ve revak kaldırılıp yerine .400 posta kutusu ve tasnif tesisi barındıran yeni bir beton uzantı inşa edilmiş. Tarihi binayı işleyen bir postane haline getirmek amacıyla orijinal yan balkonlar restore edilerek halkın kullanımına sunulmuş. Bahreyn ve yapının kamusal tarihine dikkat çekmek üzere yapı içerisinde sergi alanı tasarlanmış. Restorasyonda mimarların ana amacı postaneyi halkın da rahatlıkla kullanabileceği gündelik yaşamın bir parçası haline getirmekmiş. Yapının orjinal dokusna uygun olması için sonradan eklenen duvarlar, ana binanın orjinal duvar kalınlığıyla aynı olacak şekilde betondan tasarlanıp sonrasında elle dövülmüş.