Kurgusal Edebiyatta Mimarlık

Prof. Dr. Nevnihal Erdoğan ve Yazar-Mimar Hikmet Temel Akarsu tarafından hazırlanan Kurgusal Edebiyatta Mimarlık (Architecture in Fictional Literature) ağırlıkla akademik dünyaya yayın yapan BENTHAM BOOKS tarafından yayımlandı.

Prof. Dr. Nevnihal Erdoğan ve Yazar-Mimar Hikmet Temel Akarsu tarafından hazırlanan “Kurgusal Edebiyatta Mimarlık” (Architecture in Fictional Literature) kitabı yayınlandı. Kitapta dünya edebiyatının başyapıtlarından seçilmiş 28 eserde mimarlık sanatının nasıl ele alındığı inceleniyor. Akademisyen, mimar ve yazarlar tarafından kaleme alınan kitap bölümlerinde geleceğin şehirlerini ve yaşam alanlarını düzenlemek, zenginleştirmek ve daha yaşanabilir kılmak için edebiyatın önemli eserlerinin vizyonlarından yararlanılıyor.

“Kurgusal Edebiyatta Mimarlık”, 21. yüzyılda giderek tekdüzeleşen ve ruhunu kaybeden yaşam alanlarına farklı bir bilinçle yaklaşmak ve mimarlık sanatına yeni bir bakış açısı getirmek amacıyla hazırlanmış bir kitap. Günümüzdeki mimarlık sanatı, eğitimi, kültürü ve uygulamaları giderek birer mühendislik uygulamalarına dönüştü ve “mutluluk arayışı”nın en önemli unsurlarından biri olan mimarlık sanatı insana ait değerlerden uzaklaştı. Bu kitap aracılığıyla, edebiyatın büyük eserlerinden ilham alarak farklı bir mimarlık anlayışına ve eğitimine ulaşabilmek için kapılar açılmaya çalışılmış.