“Kent Okumaları I”

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Mimarlık Yüksek Lisans Programı kapsamında “KENT OKUMALARI I” başlıklı açık seminer dizisi, mimarlığın değişen ölçeğini ve bu durumun yarattığı tasarım problematiklerini, kent ve mimarlık bağlamında tartışmayı hedefliyor.

Bilim, sanat ve tasarım odaklı eğitim anlayışın benimseyen İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Mimarlık Yüksek Lisans Programı kapsamında “KENT OKUMALARI I” başlıklı açık seminer dizisi planlıyor.

Üniversitenin Balat Yerleşkesi’nde her Perşembe günü, 16:00-19:00 saatleri arasında, Çelik Bina Konferans Salonu’nda, Cem İlhan ve Dilay Güney koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek olan seminer dizisi mimarlık disiplininin sorumluluğu olan ölçeğin değişimi sonucu, kentin farklı bağlamlarda yeniden düşünülmesi düşüncesinden yola çıkıyor.

Etkinlik, mimarlığın değişen ölçeğini ve bu durumun yarattığı tasarım problematiklerini, kent ve mimarlık bağlamında tartışmayı hedefliyor. Kentsel günlük yaşamın değişim yönü, kentsel değişim ve dönüşüm süreçlerinin sosyo-politiği, kentsel sosyo-politiğin mekansallığı, kentin yeni kamusallığı, kentsel coğrafyanın yeni tanımları ve peyzaj problematikleri, kentin çeşitli görünürlüğü ve okunabilirliği seminerlerin konu başlıkları olarak ele alınacak. Katılımcılar arasında Cem İlhan, Can Çinici, Murat Germen, Sinan Logie, Deniz Aslan, Özgür Bingöl, Sertaç Ertan, Emre Altürk, Melis Oğuz bulunuyor.