“Kaş’ın Kahramanları Anıtı Tasarım Yarışması”

Kaş Belediyesi tarafından düzenlenen “Kaş’ın Kahramanları Anıtı Tasarım Yarışması”, Top. Yzb. Mustafa Ertuğrul Aker ve Top. Tğm. Yusuf Ziya Erdil’in anılarını yaşatmayı, tarihi bilgileri ve zaferlerle anılan isimleri genç nesillere aktarmayı ve Kaş halkının geçmişe olan saygısını vurgulamayı hedefliyor.

“Kaş’ın Kahramanları Anıtı Tasarım Yarışması”, Kaş Belediyesince, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’mızda önemli kahramanlıklar göstererek dünyada 7.7’lik dağ topu ile uçak gemisi batıran tek topçu subayı olarak anılan Top. Yzb. Mustafa Ertuğrul AKER ve 1911-1912 tarihlerinde İtalyanlarla yapılan savaş sırasında Çanakkale’de topçu atışı ile İtalyan savaş gemisinin savaş dışı kalmasını sağlayan Top. Tğm. Yusuf Ziya ERDİL’in anılarını yaşatmak; tarihi bilgileri ve zaferlerle anılan isimleri genç nesillere aktarmak; Kaş halkının sahiplenme, geçmişe olan saygı ve şükran duygularının vurgulanması amacı ile düzenleniyor. Yarışmanın bir diğer amacı da güzel sanatları teşvik etmek.

Yarışma heykeltıraş, mimar, peyzaj mimarı, endüstri ürünleri tasarımcısı, şehir plancıları, seramik sanatçılarının katılımlarına açıkt. Mimar, şehir plancısı, endüstri ürünleri tasarımcısı ve peyzaj mimarı olan katılımcıların ilgili meslek odalarına üyeliğini gösteren belgelerin heykeltıraş ve seramik sanatçısı olan katılımcıların ise Güzel Sanatlar fakültelerinin heykel veya seramik bölümlerinden mezun olduklarını gösterir lisans diplomasını ibraz etme zorunluluğu bulunuyor.

Ayrıntılı bilgi ve şartname için tıklayınız.

Yarışma Takvimi
Soru sormak için son tarih: 5 Ocak 2021
Sorulara verilen yanıtların ilanı: 9 Ocak 2021
Son teslim tarihi: 19 Şubat 2021

Jüri
Prof. Dr. Osman ERAVŞAR, Akdeniz Üniversitesi Güz. San. Fak. Dekanı
Doç. Dr. Lale ÖZGENEL, ODTÜ Mim. Fak.
Doç Dr. Hanife Neris YÜKSEL, Akdeniz Üniversitesi Güz. San. Fak. Heykel Bölüm Bşk.
Doç. Dr. Tahsin YILMAZ, Akdeniz Üniversitesi Mim. Fak. Pey. Mim. Bölüm Bşk.
Erol KINALI, Ressam-Heykeltıraş

Ödüller
Eşdeğer Ödül: 15.000 TL (3 adet)
Mansiyon: 10.000 TL (3 adet)