JMO İzmir Şube Hizmet Binası

Künye

Mimari Tasarım      :M artı D Mimarlık

                                    Metin Kılıç, Dürrin Süer

Proje Ekibi               : Utkan Emek Seçgin, Ali Can Helvacıoğlu, Nur Kaplan

Statik Proje             : Cemal Coşak, Mustafa Şahin

Mekanik Proje        : Ekrem Evren

Elektrik Proje         : Namık Onmuş

İşveren                     : Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

Tasarım  

Süresi                        : 2013 – 2015

İnşaat Süresi           : 2016 – 2017

Fotoğraflar               : ZM Yasa Fotoğraf

Her binanın bir öyküsü vardır, başlarken de sonrasında yaşarken de. Aslında tasarlamak bir müdahale ve var etme öyküsüdür. Müdahaledir çünkü “yeni” konumlandığı yeri değiştirir, dönüştürür. Bu kimi zaman sessizce, usul usul olur kimi zaman bağıra çağıra gelir oturur. Başlarken kullanıcısının, talep edenin, işverenin hayalleri, istekleri vardır ki yapının bunları karşılamasını bekler. Mimar da bu istekleri, verileri kurgular, tasarlar.

Bu binanın öyküsü de, Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’nun, kent merkezinde, Alsancak Kıbrıs Şehitleri yaya yolunu dik kesen dar bir sokak üzerinde bulunan arsalarına, hem bürokratik işlemlerin yapılacağı ofislerin yer aldığı hem de üyeler arasında sosyalleşme ve etkileşimin gerçekleşeceği bir ortam olarak kullanılabilecek bina isteğiyle bizimle irtibat kurmalarıyla başladı.

Arsa, 6,65 x 15 metre boyutlarında, bitişik nizam 5 kat imarlı yaklaşık 100 m2’lik bir parseldi. Yönetim Kuruluyla yapılan ilk görüşmelerde, toplam 428 m2 alandan oluşacak yapının, kafeterya/bistro, kütüphane, toplantı ve çalışma mekânlarını içeren programının iç mekân kurgusunun bütüncül olması yaklaşımı vardı ve bu kararla ilk etütler yapıldı. Ancak sonrasında işveren, binanın bağımsız katlardan oluşan ofis binası olarak kurgulanmasının daha esnek bir işletim olanağı sağlayacağı düşüncesiyle karar değiştirdi. Bu karar üzerine zemin katta bağımsız girişli bir kafeteryayla 4 bağımsız ofis katından oluşan bir yapı kurgulandı.

Parsel çekme mesafesi sonrasında kat alanı 75 m2 olarak kaldı ve sınırlı/kısıtlı alanda dolaşım ve servis çekirdeği parselin dar kenarlarından birine yaslanarak, ofis kullanım alanı maksimize edilmeye çalışıldı. Binanın doğal ışık alabildiği ve bulunduğu yer yani sokakla görsel bağ kurabildiği tek yüzey olan kuzey cephesi, kütle karakterini de yansıtabilecek yegâne yüzey olarak çalışıldı. Kurum kimliğini yansıtmak amacıyla, kullanıcıların meslekleri/uğraşları, topografya / yüzey ilişkisi referans alınarak bir rölyef yüzey / cephe tasarlandı. Kutu profil taşıyıcılı alüminyum giydirme cephe, şeffaf cam ile tasarlanan rölyef cephenin yarattığı ışık kırılmaları iç mekânda gün boyu dinamik bir etki yaratmakta.

JMO İzmir Şube binası konumlandığı yerde, şehrin en hareketli mekânlarından birinin en sessiz kuytu köşesinde öne çıkarak ve sokakta bir çekim noktası olarak yaşamaya başladı.