Japan Tobacco International İstanbul Ofisi

Künye

İç Mimari Tasarım: Lagranja Design

Tasarım Ekibi: Gabriele Schiavon, Tunga Baysal, Maria Berges, Jordi Catalina, Sedef Demir

İşveren: Japon Tobacco International

Ana Yüklenici: Lagranja Design

İnşai İşler: Sert İnşaat

Mekanik Proje ve Uygulama: Ekon Mühendislik

Elektrik Proje ve Uygulama: Çaba Mühendislik

Fotoğraflar: Ali Bekman

Lagranja Design tarafından İstanbul’da üretilen Japan Tobacco International İstanbul Ofisi, tütün üretimi alanında köklü bir geçmişe sahip olan uluslararası karakterde bir ofisin 3 kata yayılan mekânsal tasarımını kapsıyor. Mevcut ofis yapısı yıllar içinde büyüyerek gelişigüzel bir dizilim kazanmış ve kimliğini kaybetmiş. Bu tespit ve mevcut ofisin kullanım şekline yönelik analizler doğrultusunda proje hedefleri belirlenmiş. Öncelikli hedef firma kimliğinin mekândaki yansımasının oluşturulması ve akışkan bir dolaşım çekirdeği çevresinde ferah ofis hacimleri yaratmak olmuş.

Proje Yaklaşımı ve Temel Çözümlemeler

İşlevsel gereksinimler ve firma kimliğini yansıtan öğelerden meydana gelen katmanlar proje bileşenlerini oluşturuyor. İşleyişe ait temel katmanlar her üç kat için de sabit tutulmuş, her bir kat için bağlam doğrultusunda farklı bir renk paleti çalışılmış. Renk yelpazesi oluşturulurken firmanın ürünlerinin ham maddesi olan tütün yapraklarının kuruma sürecinden ilham alınmış: koyu yeşilden toprak rengine, toprak renginden turuncuya dönüşüm…

Firmanın tarihi arka planından hareketle, Japon kültürünün önemli bir parçası olan doğal ahşap elemanlar, şeffaf seperatörler olarak yorumlanmış ve ofisler ile dolaşım alanları arasındaki ayrımı belirlemek üzere projeye dahil edilmiş.

Kurumsal ve uluslararası firmalar mekânsallaşırken yer bağlamında bir kimlik kazanmamakta. Konsept aşamasında proje tasarımına da referans veren bu eleştirel bakış açısı doğrultusunda firma kimliğinin artizan bir dokunuş ile pekiştirilmesi hedeflenmiş.

Elena Claverol tarafından tasarlanan ve uygulanan “Smoking Hands” adlı fotoğraf serisine ait proje, dolaşım alanlarında sergilenmek üzere hayata geçirilmiş.

Mekân Organizasyonu ve Dizilim

Ofis, dolaşım ve mekân organizasyonu bağlamında karakteristik özelliklere sahip yüksek katlı bir binada yer alıyor: Asansör bloğu, merdiven çekirdeği ve teknik hacimler merkezde, ofis alanları çeperde bulunuyor. Strüktürün ve ana formun oluşturduğu bu çerçevenin içinde koridor ve ara mekânlardan bağımsız olarak iç içe geçen ve akışkan bir ofis hacmi oluşturulmuş.

Merkezde ana çekirdeğe ait olan duvarlar, kumaş panellerle kaplanmış. Böylece hem ana koridordan ofis mekânına yumuşak bir geçiş sağlanmış hem akustik bir katman yaratılarak ofisler ile dolaşım alanı arasında konforlu bir bölge oluşturulmuş. Ofislere ait iç hacimler doğal ahşap latalar ve camdan oluşan yarı geçirgen modüller ile bölünmüş. Doğal ışığın en içte kalan bölgelere ulaşmasını sağlayan bu elemanlar, koridorlaştığı için dar alan algısı yaratan dolaşım mekânlarını ferah ve havadar ortak alanlara dönüşmüş.

Projede kullanılan hareketli mobilyalar Lagranja Design tarafından tasarlanmış. Bu ürünler içinde projenin karakterini vurgulayan çalışma masaları ahşap tabla ve büküm metal ayaktan oluşuyor. Masa ayakları her bir katın renk konseptine uygun olarak boyanmış.