İTÜ Bisiklet Evi

Mimari Tasarım

Ulaş Mimarlık

Tasarım Ekibi

Ulaş Kelle (Y. Mimar), Şafak Delice (Y. Mimar), Dilara Kelle (Y. İç Mimar)

Proje Ekibi

Zeynep Karaer (Mimar), Şima Coşkun (Mimar)

Proje Yeri

İstanbul

Yüklenici

Seçkin İnşaat

İşveren

İTÜ Rektörlüğü

Fotoğraflar

Alp Eren

İnşaat Alanı

340 m²

Statik Proje

Susur Mühendislik

Mekanik Proje

Ferah Mühendislik

Elektrik Projesi

TA Proje

Ulaş Mimarlık tarafından İTÜ Ayazağa Yerleşkesi’nde tasarlanan, betonarme ve çelik taşıyıcı sistemin birlikte kullanılarak oluşturulduğu yapıda, yalın, basit ve hedefteki ürünün ön plana çıkması gibi çıkış noktaları benimsendi. 

İTÜ Rektörlüğü’nün uzun soluklu bir proje olarak başlattığı “Yeşil Kampüs” çalışmaları kapsamında; tüm Ayazağa Yerleşkesi’nde yapılan bisiklet yolları ile birlikte projenin en önemli ayaklarından biri olan “Bisiklet Evi Projesi” tüm İTÜ’lülerin erişebileceği bir alanda konumlanıyor.

Tasarım aşamasında yapının yer ile olan bağlantısı önemli bir çıkış noktasını oluşturmaktaydı. Proje alanının; yerleşkedeki açık ve kapalı spor alanları, İTÜ Stadyumu, öğrenci otoparkı, festival alanı, yemekhane ve alışveriş birimleri gibi unsurların geçiş aksında bulunması birincil konuydu.

Ayrıca açık spor alanı olarak kullanılan bölge ile festival alanı olan meydan arasındaki mevcut kot farkı ve mevcut set, projenin iki alanı birbirine bağlayan bir misyon yüklenmesine katkı sağladı. Üst kot olan festival alanı, yapının bisiklet kiralama ve satışının yapıldığı mağaza ile ilişkilendirilirken; alt kot olan tenis kortları ve basketbol sahalarının bulunduğu alandan binaya yaklaşımda ise servis ve tamir hizmeti verilen işlev konumlandı. Farklı katta yer alan iki işlev ile bisiklet evini doğrudan kullanmayan insanların da geçebileceği bir açık merdiven, ahşap bir kabuk ile örtülerek yapının yönelimi de sağlanmış oldu. Bu merdiven ile üst kottaki otopark ve stadyum tarafından gelen yaya aksı; alt kottaki kortlar ve yemekhane ile alışveriş birimlerine erişimi de sağladı. Dolayısıyla merdiven yalnızca bisiklet evi kullanıcılarına değil kampüsün düğüm noktalarından birinde sık kullanılan bir işlev de yüklenmiş oldu.

Kabuk aynı zamanda alt ve üst kat girişlerinde saçak görevi görerek, yapıya yaklaşımları da daha tanımlı hale getirdi.

Satış alanında bisiklet sergilemesi ve vitrin tasarımı için de öngörülerde bulunularak geçirgen bir cam kutu ve cephesinde tavana asılarak sergilenen bisikletler ön plana çıkarıldı. İç mekânda tavan ve duvarlarda devam eden ahşap kabuk yapının sürekliliğine katkı sağladı.

Yalın, basit ve hedefteki ürünün ön plana çıkması gibi çıkış noktaları benimsenen yapıda betonarme ve çelik taşıyıcı sistem birlikte kullanıldı. Yapı yaklaşık 340 m2 kapalı alana sahip olmakla birlikte çevresinde bisiklet kullanıcılarının dinlenip mola verebileceği, kendi bisikletlerinin bakımlarını yapabileceği bir açık alan da kurgulandı.