İstanbul Planlama Ajansı Şehir Okulu | İPA Ders

İPA Ders: Şehir Okulu, teori ve pratiği birlikte sunduğu, ekonomiden planlamaya, sosyolojiden konut politikalarına kadar çeşitlenen bir içeriğe sahip kolektif öğrenme ortamına üniversite öğrencileri ve mezunları davet ediyor.

İPA Ders, teori ile pratik arasındaki boşluğu doldurarak daha önce denenmemiş bir bakış açısı sunuyor. Eleştirel düşüncenin geliştirileceği programda, aynı zamanda gerçek dünya uygulamalarını da vurgulayarak program katılımcılarının pratik becerilerini geliştirmek hedefleniyor.

Ekonomiden planlamaya sosyolojiden konut politikalarına kapsamlı bir içeriğe sahip olan İPA Ders: Şehir Okulu, farklı disiplinlerden üniversite öğrencilerini ve mezunlarını bu birlikte öğrenme ortamına davet ediyor.

Sekiz ayrı dersin yer aldığı altı hafta boyunca devam edecek programda, dersler her hafta aynı gün ve saatte gerçekleşecek. Ayrıca program kapsamında her pazartesi farklı konularda seminerler düzenlenecek.

Ücretsiz başvuru imkanı sunulan programa katılım için herhangi bir bölüm şartı aranmıyor. Çok disiplinli bir yaklaşımla oluşturulan İPA Ders: Şehir Okulu’nda kapsamlı bir teorik temel oluşturmak ve öğrencilere başta bilgi toplama ve analiz etme olmak üzere nitel ve nicel beceriler kazandırmak amaçlanıyor.

Yalnızca geleneksel planlama müfredatını takip eden öğrenciler için değil, aynı zamanda yeni mezunlar ve ufuklarını genişletmek isteyen genç profesyonellere de kapısı açık olan İPA Ders, bürokratik, hükümet ve yerel yönetişim karar alma perspektiflerinden içgörüleri paylaşarak çağdaş planlama yaklaşımlarını araştıracak.

Program kapsamında kamu kurumları, özel sektör ve akademi ile ortaklıklar kurarak iş birlikleri teşvik edilecek. Bu iş birlikleri çerçevesinde fikir birliği oluşturma, grup çalışması, arabuluculuk ve müzakere gibi becerilere yönelik tartışmalar da programda yer alıyor.

İPA Ders, katılımcı planlama ve tasarım, siyaset, iklim krizi, inovasyon ve teknoloji, kentsel yönetim, risk azaltma ve afet yönetimi gibi çeşitli odak alanlarında çalışma ve araştırma imkanı sunuyor. Bu odak alanları, katılımcıların uzmanlaşmış pratik beceriler kazanmalarını, hem küresel hem de yerel gündemlere aktif olarak katkıda bulunmalarını, topluluk çıkarlarını keşfetmelerini, planlama zorluklarını ele almalarını ve hızlı ve etkili çözümler üretmelerini sağlıyor.

Katılım için herhangi bir bölümde üniversite lisans son sınıf öğrencisi veya son beş sene içerisinde mezun olma şartı aranmaktadır. Ücretsiz başvurulan programda katılımcılar dilediği kadar ders seçebilmektedir. 6 hafta boyunca aynı gün ve aynı saatlerde gerçekleşecek derslere katılım devamlılığı önemli.