İmge Evreninde “Ev”

“Evin Halleri” atölye dizisi kapsamında gerçekleşecek olan İmge Evreninde “Ev”, eve dair söyleyecek sözü, hatırası, anekdotu, okumaları, birikimleri olan veya olmasını isteyen herkese açık.

Victor Hugo, Notre-Dame de Paris’te kahramanın eviyle bütünleşme şeklini şöyle ifade eder:
“Quasimodo için katedral, sırasıyla yumurta, kuş yuvası, ev, vatan, evren olmuştu. Hatta salyangozun kendi kabuğunun biçimini alması gibi, onun da katedralin biçimini aldığı söylenebilirdi. Orası onun konutu değil kılıfıydı… Bir bakıma kaplumbağa kendi kabuğuna nasıl yapışıksa, o da katedrale öyle yapışıktı. O pürtüklü katedral onun kabuğuydu.”

Mimarlar bazen izole bir topluluk olur. “Olanı biteni” anlamak yerine nasıl değiştireceğine odaklanır. Özgül durumları, biricik bağları/bağlamları fiziksel çevreye indirger. Problemi ortaya koyuş biçimleri bazen öyle sorunludur ki işin öznesini unutur, işin nesnesini yüceltir. Bu sefer tek bir çizgi çizmeden mimarinin öğretilerini, sorunları tanımladığı algılama aralıklarında kaybolmadan, mimari düşünme sistemine, mekaniğine, cazibesine kapılmadan bir “arama”, “anlama” ve “biriktirme” etkinliğine girişilecek.

Bazen bir çeşit “içgörü yolculuğu” bazen biriciklikleri derleme, bazen özgül durumları anlama, bazen imge/imgelem toplayıcılığı yapmak yöntemin bir parçası. Tüm birikimler bir web platformunda erişime açılacak. Bu platform sayesinde bazen inşa etme, tasarlama yetisine indirgenen mekanın üretiminin arka planında, daha derinliklerinde zihnin dünyasına dalıp kullanıcı-ev ilişkisi, bağ kurma edimi, yaşanmışlıklar, evin kozmozu anlamaya çalışılacak.
Bu, bazen kişisel hikayelerde, bazen filmlerde, bazen şiirlerde aranılacak. Bulunanlar isimler, karikatürler, imgelerle etiketlenecek. Bu etiketler bir çeşit anlam matrisi oluşturacaklar. Bir çeşit anlama altlığı…

Son hafta ise sınırlı bir katılımcı ile Psikiyatr Prof. Dr. Kemal Kuşçu ile ev-hane deneyimleri, hikayeleri, imgeleri üzerine bir yolculuk oluşturmak ve “ev”in yeni halini yeniden tahayyül etmek üzere minik bir atölye yapılacak.

Süreç boyunca Doç. Dr. Serhat Başdoğan ile katılımcılarla ve farklı konuklarla değerlendirmeler, küçük atölyeler, anlama/arama toplantıları gerçekleşecek.

Abdurrahman Çekim, Büşra Yılmaz ve Fırat Kılavuz yürütücülüğünde gerçekleşecek olan atölye, eve dair söyleyecek sözü, hatırası, anekdotu, okumaları, birikimleri olan veya olmasını isteyen herkese açık. Atölyeye katılmak isteyen veya web üzerindeki biriktirme etkinliğine katkı koymak isteyenler evinhalleri01@gmail.com üzerinden tekniği dili serbest paylaşımlar ile katılabiliyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.