İBB Kültür ve Sanat Odağı Mimari Proje Yarışması

Son katılım tarihi 22 Kasım 2023 olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından serbest ulusal, tek kademeli İBB Kültür ve Sanat Odağı Mimari Proje Yarışması düzenleniyor.

734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, tek kademeli mimarlık yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu: Yarışma alanı, İstanbul ili Üsküdar ilçesi, Ünalan mahallesi 1119 Ada, 47, 117 ve 120 parsellerdir. Bu sınırlar içerisinde 1119 ada 47 ve 117 parsellerde yalnızca açık alan ve peyzaj düzenlemesi yapılması, yarışmaya konu olan yapı / yapıların 120 parselde tasarlanması beklenmektedir. (Yarışma Şartnamesi Eki 5.1’de yarışma sınırları belirlenmiştir.) Yarışma alanında, sanat üreticilerine çeşitli ölçek ve kapsamda üretim alanları sağlayan, öte yandan kentliye gerek yerleşke içindeki farklı salon ve programlarla, gerek açık alana yayılan gündelik hayat senaryosuyla kamusal bir alan sunacak bir mimari öneri beklenmektedir. Etkileşim alanında ise yarışma alanı ile yaya ve araç ilişkleri kurmak üzere açık alan düzenlemeleri yapılması beklenmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları:

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri, idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır:

● TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın inşaat mühendisi; meslekten men cezalısı durumunda olmayan en az birer üyesini ekipte bulundurmak.
● Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
● Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
● Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
● Şartname alarak isim ve iletişim bilgileri ile yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipteki müelliflerden birinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
● Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
● Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
● 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.
Yarışmaya katılmak isteyenler 250 TL (iki yüz elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.
Yarışma şartname bedeli “UNALAN, 99010 EDTS, TC XXXXXXXXXXX” açıklaması ile idareye ait banka hesabına müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Aynı müellifin isim ve iletişim bilgileri (telefon, e-posta, adres) ile dekont raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir.

Yarışmaya kayıt için son tarih, yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

Yarışma Takvimi

● Yarışmanın İlanı: 22 Ağustos 2023, Salı
● Son Soru Sorma Tarihi: 12 Eylül 2023, Salı
● Yanıtların İlanı: 19 Eylül 2023, Salı
● Projelerin Son Teslim Tarihi: 22 Kasım 2023, Çarşamba, 17.00 GMT+3
● Posta ile Teslim Alım için Son Gün: 24 Kasım 2023, Cuma, 17.30 GMT+3
● Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 1 Aralık 2023, Cuma
● Kolokyum ve Ödül Töreni: Sonuçların ilanıyla birlikte açıklanacaktır.

Jüri Üyeleri ve Raportörler:

Danışman Jüri Üyeleri
Arif Gürkan Alpay, İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Mahir Polat, İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Serap Öbekci, İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanı
Tolga Volkan Aslan, İBB Kültür Dairesi Başkanı
Devrim Çimen, Mimar

Asil Jüri

Sevince Bayrak, Mimar
Cafer Bozkurt, Mimar
Tülin Hadi, Mimar (Jüri Başkanı)
Hüseyin Kahvecioğlu, Mimar
Niyazi Parlar, İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri

Pınar Gökbayrak, Mimar
Onur Güleç, İnşaat Mühendisi
Derya Ekim Öztepe, Mimar

Raportörler

Gökhan Gül, İnşaat Mühendisi
Perihan Gülden Ökten, Mimar
Filiz Taş, Mimar

Raportör Yardımcıları

Merve Büşra Avcıoğlu Yılmaz, Şehir Plancısı
Ezgi Esensoy, Mimar
Onur Helvacı, İnşaat Mühendisi
Ayşe Kısakaya, Mimar
Nida Nur Küçük, Mimar
Aylin Uysal, Mimar
Dila Merve Paşmakçıoğlu, Mimar
Onurcan Tosun, İnşaat Mühendisi
Hamza Sekreter, Hizmetli

Ödüller ve Ödeme Şekli:

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, aşağıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler ekip temsilcisine yapılacaktır. Ödenecek net tutarlardan damga vergisi kesilecektir.

● 1. Ödül : 900.000TL
● 2. Ödül : 700.000TL
● 3. Ödül : 500.000TL
● 1. Mansiyon : 250.000TL
● 2. Mansiyon : 250.000TL
● 3. Mansiyon : 250.000TL
● 4. Mansiyon : 250.000TL
● 5. Mansiyon : 250.000TL
● Satınalma : 300.000TL