Hasan Öncüoğlu Ortaokulu

Mimari Proje
Öncüoğlu Mimarlık

Proje Ekibi
Enis Öncüoğlu, Aslı İngenç, Nur Bengi Çokkatı, Esra Şimşek, Kaan Öncüoğlu

Proje Yeri
Ödemiş, İzmir

İşveren
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

Danışmanla
Landworks İstanbul (Peyzaj Mimarı)

Proje Yılı
2020

Arsa Alanı
4.692 m2

Toplam İnşaat Alanı
7.400 m2

Öncüoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan Hasan Öncüoğlu Ortaokulu, bağlamıyla uyumlu, eğitimde yeni modellere olanak veren, sürdürülebilir mekanlarla eğitim sürecine katkı sağlamayı hedefliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye’deki eğitim yapılarının niteliğini artırmak için yürüttüğü “Yaşayan Okullar Projesi” kapsamında, ülkemizin önde gelen on beş mimarlık ofisi gönüllü olarak 23 okul projesine imza attı. “Yaşayan Okullar” projesi kapsamında İzmir Ödemiş’te Öncüoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan Hasan Öncüoğlu Ortaokulu, bağlamıyla uyumlu, eğitimde yeni modellere olanak veren, sürdürülebilir mekanlarla eğitim sürecine katkı sağlamayı hedefliyor.

Ödemiş’in dokusu incelendiğinde avlu, çardak, sofa, saçak, gölgelik, teras gibi elemanların öne çıktığı, parçalı bir fiziksel çevre göze çarpıyor. Hasan Öncüoğlu Ortaokulu, Ödemiş’in ölçeğine ve kent dokusuna referans verecek şekilde, kapalı, açık ve yarı açık mekanlardan oluşan parçalı bir yapı bütünü olarak ele alınmış. Yapının bağlamına uygun malzeme ve morfolojide tasarlanması dışında, tasarım sürecinin en önemli girdisi öğrencilerin mutlu olacakları, öğrenme motivasyonlarını yüksek tutacak, güvenli mekanlar tasarlamak hedefiymiş. Farklı işlevlendirilmiş kütlelerin tanımladığı avlular ve bahçe, okul yapısının hem çevresiyle bir bütün olmasını hem de tüm mekanların doğal ışık ve temiz hava ilişkisinin daha etkin kurmasını sağlamış. Bölgenin etkin coğrafi girdilerinden uzun güneşlenme süresi ve yüksek sıcaklığı kontrol altına almak üzere saçak ve teraslar tasarlanmış, güneş kırıcılar kullanılmış. Pergola ve çeşitli yönlerdeki sık ağaçlandırma gibi peyzaj düzenlemeleri ile güneş kontrolü sağlanmış. Güneşin olumsuz etkileri kontrol altına alınarak, enerjisinden faydalanmaya yönelik çalışmalar yapılmış. Çatı alanlarına yerleştirilen fotovoltaik panellerle, enerji tasarrufu sağlanması hedeflenmiş. Ayrıca bölgenin geleneksel malzemeleri olan doğal taş, ahşap ve tuğla malzemelerin kullanılması ile ülkemizde yerleşik okul kalıpları kırılmış, yapının içinde bulunduğu kültürle ilişkileri daha etkin biçimde kurulmuş.

Yapı programı ele alınırken mekanın, sınıflardaki düzenin öğrencilerde olumlu davranış geliştirme, akademik başarı, arkadaş ilişkilerine olan etkisi göz önünde bulundurularak hareketli mobilyalarla iç mekanlarda esneklik tanınmış. Okul binasının sadece öğrenciler tarafından değil, bölge halkı tarafından eğitim saatleri dışında kullanılabilmesine yönelik mekansal düzenlemeler yapılmış. Özellikle de kütüphane ve amfinin, eğitim saatleri dışında kullanımının çevre için de dönüştürücü olması, katkı sağlaması ve örnek olması amaçlanmış.