Han ile Bir Dolanıklılık Hali Sergisi

İstanbul Bilgi Üniversitesi, İç Mimarlık Stüdyosu II öğrencileri tarafından 2024 yılı Bahar Dönemi‘nde üretilen çalışmalar Han ile Bir Dolanıklılık Hali: Tasarım Stüdyosu Deneyi Olarak Sergi başlığı altında 12 Temmuz’a kadar Arthan Galeri’de sergilenecek.

“Han kentin karmakarışık dokusuna ait. Taş ve tuğla duvarları, kemerleri patinasıyla yüzyılların izlerini mekana taşıyor. Huzur ve dağınıklığın bir arada var olduğu yaratıcılığı, ilgiyi, soruları, merakı ve deneyselliği uyandıran bir çeşit sığınak. Türlü türlü hikayeyi birbiriyle diyalog içinde ritimlerle titreştirmeyi, birleştirmeyi ve bir topluluk var etme potansiyelini barındırıyor.

Bahar döneminde, İç Mimarlık Stüdyosu, Miras ve Eleştirel Pratikler grubu olarak Kurşunlu Han ve Ali Paşa Han ile bir dolanıklılık hali yaşadık. Eski olana yeniyi ekleme meselesini ele alırken var olanı temsil etmeyi araç olarak kullanarak mekansal arabuluculuk teknikleri geliştirdik. Var olan saklı anıları ve potansiyelleri ortaya çıkarmak ve elle tutulabilir ve hissedilebilenle hemhal olmak için tertemiz çizdik, eskiz yaptık, çizdiklerimizi kirlettik ve türlü türlü maketler inşa ettik. Bu aracılar sayesinde Han’daki mekan, tektonik ve program arasındaki diyaloglar açığa çıktı.

29 Haziran – 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında Arthan Galeri’de (Kurşunlu Han, Karaköy) sizi ‘neşeli bir militanlığa’1, Han ile dolanmaya, dayanışmaya ve deneyimlemeye davet ediyoruz. Yavaşlayıp, yakınlaşıp, bulaşacağız; belirenin farkına varıp sorular soracağız ve eleştirinin sınırlarında yeni karşılaşmalara izin vereceğiz. Bunu yaparken geleneksel terbiyenin ve radikal mükemmellik arayışının dışına çıkacağız ve muğlaklığı icra ederken barışçıl bir tartışma ve yapma süreci tarifleyeceğiz.”

1-Montgomery, N. & bergman, c. (2017). Joyful Militancy: Building Thriving Resistance in Toxic Times. Chico, Oakland, Edinburgh, Baltimore: AK Press.

Stüdyo Kolaylaştırıcıları: İdil Karababa, Bilge Bal, Abdullah Mallah.

Stüdyo İş Birlikçileri: Asya Yazar, Betül Özkahraman, Çağla Türkkan, Derin Akça, Ekrem Engin, Ela Oran, Elham Moussa Said Arkik, Elika Valanejad, Furkan Ayyıldız, Gizem Sarı, Hania Mustafa, Helia Khosroabadi, Jana Salem, Merve Tığlı, Pantea Janatian, Sude Çobanoğlu, Sudem Karahasan, Tutku Bülbül, Yağmur Maya Salatacı.

(“Aslıhan Demirtaş, Asli Kıyak İngin ve Simge Göksoy’a, Onur Kutluoğlu’na; Doğan Ergen ve Serkan Uzel’e; Kurşunlu Han’ın tüm zanaatkarlarına ve sakinlerine ve Özlem Yalım’a içten teşekkürlerimizle.”)