Gelecek Varlık Genel Merkezi

İç Mimari Tasarım
Habif Mimarlık

Proje Yeri
Kağıthane, İstanbul

Tasarım Ekibi
Hande Karakaş, Hakan Habif

Tamamlanma Tarihi
2018

Fotoğraflar
Gürkan Akay

Habif Mimarlık tarafından tasarlanan Gelecek Varlık Genel Merkezi’nde firmanın kurumsal yapısı gözetilerek, ağırlıklı olarak siyah eloksal metal doku, gri ton renklendirmeler, kumaşlar ve bu malzemeleri yumuşatan, ciddi tavrına tersinir bir hissiyat kazandıran füme meşe ahşap ve halı dokusu tüm alanda örüntülenmiş.

Gelecek Varlık Genel Merkezi, Kâğıthane’de bulunan Ofishane binasında ikamet eden bir finans kuruluşu. Büyüyen firma yapısı ve artan firma çalışan sayısının gerektirdiği doğrultuda aynı ofis binası içinde yeni bir katın firma bünyesine katılmasına ve mevcut katların revizonuna karar verilmiş. Firma yapısı ve yönetmelikler itibariyle çizimi yapılan nihai projenin ihale süreciyle uygulamaya geçilmesi için ihale dosyasının hazırlanması Habif Mimarlık’tan talep edilmiş. İlgili tasarım ve projelendirmeyi içeren ihale dosyası detaylı ve titiz bir şekilde tamamlandıktan sonra Gelecek Varlık tarafından atanmış olan denetim firmasına ihale sürecinin başlatılması için teslim edilmiş. Beş firmanın katılımcı olarak başvurduğu ihale süreci Habif Mimarlık tarafından tamamlanmak üzere teslim alınmış.

Hazırlanan iş programı doğrultusunda, dört katın uygulama sürecine yönetim katı olarak planlanan sekizinci kat ile başlanmış. Yerleşim planları, büyüme senaryoları ekip liderleriyle birebir görüşülerek nihai halini almış olup kalabalık kullanıcı sayısı konforlu ve esnek açık ofis çalışma alanı içinde çözülerek kurgulanmış. Plan kurgusunda yer alan yönetici alanları cepheye bitişik olarak konumlanmış olup ekiplerle görsel iletişimi sağlamak ve cepheden sağlanan gün ışığını kat planının merkezine dek alabilmek için şeffaf modüler bölücüler tercih edilmiş.

Firmanın, kapalı ofis alanlarındaki akustik kaygısı sebebiyle modüler bölme sistemleri çift cam olarak kurgulanmış olup alanları bölen duvarlar çift kat akustik alçı paneller ile desteklenmiş. Projelendirmede malzeme dokuları ve biçimsel kararlar firmanın kurumsal yapısı gözetilerek bir araya getirilmiş. Ağırlıklı olarak siyah eloksal metal doku, gri ton renklendirmeler, kumaşlar ve bu malzemeleri yumuşatan, ciddi tavrına tersinir bir hissiyat kazandıran füme meşe ahşap ve halı dokusu tüm alanda örüntülenmiş. Aydınlatma – otomasyon sistemi, firmanın oluşturduğu çalışma senaryoları ve gün ışığı şiddeti doğrultusunda belirlenmiş olup; aydınlatma planı, konforu ve dekorasyonu destekler şekilde planlanmış.

Gelecek Varlık tarafından, 8. katın tamamlanmasının ardından firma kurumsal yapısı itibariyle 3.-4. ve 5. katlar için yeniden ihaleye çıkılmış olup yeni katılımcılarla proje uygulamasına karar verilmiş. Habif Mimarlık olarak ihalenin ikinci aşaması olan bu aşama da başarıyla tamamlanmış. Akabinde, hali hazırdaki katlarda Gelecek Varlık işletimini sürdürerek çalışmaları kesintiye uğramadan yerleşim ve uygulama planı yapılmış. Plan doğrultusunda, inşai işlem süren kat haricindeki katlarda Gelecek Varlık’ın departmanlarının yerleşim planı üzerindeki geçici kurguları süreç içinde işveren ile koordine bir şekilde tasarlanmış. Uygulama süresince katlar arasında taşıma sirkülasyonunda olan çalışan sayısı takribi 600-700 kişi arasında değişkenlik gösteriyor. Denetim firmasının gözetiminde uygulama projesi 4 ayın sonu olarak belirlenen tarihinde tamamlanmış.

8. kat Gelecek Varlık firmasının yönetim katını oluştururken, 3. – 4. ve 5. katlar diğer operasyonel departmanların bulunduğu katlar. Çalışan kapasitesinin yoğunluğu, doğrultusunda planlanmış yerleşim planı büyüme senaryoları oluşturularak maksimum seviyede olacak şekilde planlanmış ve uygulanmış. Operasyonel birimler için tanımlanmış motivasyon odaları, koçluk odaları, dinlenme alanları gibi açık ofislere ek hacimlerin tasarım ve uygulaması, ilişkin aktivite doğrultusunda tamamlanmış. İlgili departmanların üst düzey yöneticileri ve bu ek hacimler cephe ile bitişik konumlanmış olup açık ofisteki ara bölücülü operasyonel masaları gün ışığını maksimum derecede ofis alanına davet etmek üzere cepheye dik olarak konumlanmış. Buna göre, katlarda ana sirkülasyon çekirdek etrafında yer alırken, bu ana koridora bağlanan ara koridorlarla ofisin iç noktalarına erişim sağlanmış.

Malzeme seçimleri ve yerleşim planındaki kurgusu da yerleşim planının esas yapısı olan sirkülasyon alanları ön görülerek seçilmiş. Mekanik ve elektrik altyapısı için maksimum çalışan kapasitesi doğrultusunda ilgili hesaplar yapılmış olup, güçlendirmeler ve revizyonlar ile yerleşim planına uygun bir şekilde uygulaması gerçekleştirilmiştir. Mekanik ve aydınlatma ile ilgili kontrollerin sistematize edilmesinin kullanım açısından önemli olması nedeniyle kullanım senaryoları üzerinden otomasyon sistemlerinin kurulumu gerçekleşmiş.