Geberit, Sürdürülebilir Dünya İçin Çalışmalarına Devam Ediyor…

Teknoloji ile birlikte sürdürülebilir su tasarrufuna nasıl katkı sağlanabilir sorusu üzerine yıllardır çalışmalarını yürüten Geberit, “Su Gelecektir” demeye devam ediyor. Çift kademeli deşarj sistemine sahip rezervuarlarıyla 1998 yılından bugüne tüm dünyada 28.100 milyon m3, 2018 yılında ise 2.880 milyon m3 su tasarrufu yapılmasına katkı sağlayan Geberit, su’ya olan bağlılığını kanıtlamaya devam ediyor.

Tüm iş süreçlerini sürdürülebilirlik bakış açısıyla gerçekleştiren Geberit, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilirlik hedeflerinin öngörülenin ötesinde gerçekleştirdi.

2018 yılında tüm dünyada 2.880 milyon m3 su tasarrufu yapılmasını sağlayan Geberit, su’ya olan bağlılığını kanıtladı. Doğal kaynakları optimum kullanarak, gelecek kuşakların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için herkesi daha az su tüketmeye ve çevreye duyarlı olmaya davet eden Geberit, çift kademeli deşarj sistemine sahip rezervuarları sayesinde 1998 yılından beri tüm dünyada 28.100 milyon m3 su tasarrufu sağladı. Dünyanın en sürdürülebilir şirketleri listesinde yer alan Geberit, 2018 Sürdürülebilirlik Raporu’na göre; üretiminin çevreye etkisini %43 oranında azalttı. Üretim esnasında çıkan karbondioksit miktarını ise %42 oranında azaltan Geberit, kullandığı su miktarını da önemli ölçüde azaltarak çevreye olan duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Geberirt Genel Müdürü Ufuk Algıer, “360 derecelik sürdürülebilirlik yaklaşımını DNA’sına kodlayan bir marka olarak çevreyi ve iş sağlığı-güvenliği konularını her zaman ön planda tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Geberit’in var olan tüm tesisleri sürdürülebilirlik bakış açısına uyumlu ve doğaya saygılıdır. Kalite hedeflerimiz doğrultusunda her yıl çevre yönetimi anlamındaki risklerimiz titizlikle değerlendirilmekte, çalışanlarımıza çevre eğitimleri verilmektedir.”

2018 yılında Ar-Ge’ye 77.8 milyon CHF yatırım yapan Geberit, bu yatırımla eko-tasarım çerçevesinde su tasarrufu sağlayan ve sürdürülebilir ürünler geliştirmeye kararlı olduğunu kanıtladı. Ayrıca, gelecekteki yeniliklerin temeli olarak ilgili on yeterlilik alanına yatırım yapan Geberit; hidrolik, malzeme teknolojisi, hijyen, yüzey teknolojisi, elektronik, ses yalıtımı, statik, yangından korunma, proses mühendisliği ve sanal mühendisliğe odaklandı.