“Gaip Alemler”

x-ist, 9 Nisan – 22 Mayıs 2020 tarihleri arasında Erkut Terliksiz’in “Gaip Alemler” isimli yedinci kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Erkut Terliksiz, x-ist’teki “Gaip Alemler” isimli yedinci kişisel sergisinde içsel bir yolculuk öyküsü anlatıyor. Sergide güncel bir zihin haritası sunan Terliksiz, insana dair duyguları dışavurumcu bir tarzda açığa çıkarıyor.

Resim sanatını büyük bir hazlar alemine benzeten Erkut Terliksiz, resim yapmayı hakikate, büyülü olana ermenin bir yolu olarak görüyor. Bu anlamda, resmetme eyleminin kendisine gönderme yapan eserler, sanatçının doğaüstü ve akıl dışıyla bağ kurma hallerini anlatıyor.

Üretim sürecinde eskiz olmadan elindeki malzemelerle otonom ve sezgisel bir şekilde resim yapmaya başlayan sanatçı, yıkıp yeniden inşa ederek kurguladığı form ve figürlerle rastlantısal ve gerçeküstü bir görsel evren sunuyor. Bu evrende izleyiciye soyut bir oyun alanı açan Terliksiz, resimlerin hikayelerini kurgulama kısmını karşı tarafa bırakıyor.

Büyük boyutlu tuvallerin yanı sıra daha küçük işlerden oluşan bir portreler serisinin de yer aldığı sergide, sanatçıyla özdeşleşen amorf insan ve hayvan figürlerini yeniden görmek mümkün.

Erkut Terliksiz’in “Gaip Alemler” isimli sergisi, x-ist’te 9 Nisan – 22 Mayıs tarihleri arasında ziyaret edilebilir.